MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE Sl EXAMINARE

BACALAUREAT 2007 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA Sl LITERATURA ITALIANA

I. STATUTUL DISCIPLINEI
In conformitate cu prevederile Legii invatamantului in vigoare, toti absolventii invatamantului liceal vor sustine, un examen oral la una din limbile moderne studiate, ca proba obligatorie (proba b). De asemenea, pot alege o limba moderna pentru examenul scris, ca proba optionala (proba esau f).
Luand in considerare Planul-cadru pentru invatamantul liceal, Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2007 si Programele scolare de limba italiana pentru invatamantul liceal, examenul de limba italiana va pastra aceeasi structura in ceea ce priveste:
• probele {orala, ca proba obligatorie, sau scrisa, ca proba la alegere);
• competentele de evaluat, si, in general, continuturile si tipurile de itemi (subiecte). Repartizarea pe categorii de teste, pentru ambele probe (oral si scris), se realizeaza in functie de nivelul si forma de studiu:
• L1 (limba moderna 1, anul X de studiu): normal, intensiv, bilingv
• L2 (limba moderna 2, anul VIII de studiu)
• L3 /Minoritati (anul IV de studiu)
Atat pentru proba orala, ca proba obligatorie, cat si pentru proba scrisa, candidatii tuturor profilurilor, inclusiv L3/Minoritati, vor fi evaluati pe baza unor texte nescunoscute / nestudiate la clasa. Pentru porofilul intensiv si profilul bilingv, subiectele vor fi elaborate in concordanta cu programa scolara pentru L1 si vor avea un grad de dificultate corespunzator numarului de ore de studiu saptamanal.

II. COMPETENTE DE EVALUAT
Competentele generale sunt aceleasi pentru toate filierele, in functie de proba (oral / scris), competentele specifice (si continuturile) se diferentiaza pe nivele si forme de studiu:
• L1 (limba moderna 1. anul X de studiu): normal, intensiv, bilingv
• L2 (limba moderna 2, anul VIII de studiu)
• L3/Minoritati (anul IV de studiu) ?
1. PROBA ORALA
Pentru a evalua competenta de comunicare orala, candidatii vor fi solicitati:
• sa citeasca corect, fluent si expresiv un text necunoscut I nestudiat la clasa.
• sa demonstreze capacitatea de a intelege un text prin :
– identificarea sensului cuvintelor si a relatiilor semantice ;
– recunoasterea si utilizarea elementelor si structurilor gramaticale studiate;
– traducere ;
– rezumarea informatiei pertinente (desprinderea ideilor principale) / reformularea textului prin contragere / reducere.
Candidatii pot face trimiteri la / asociatii cu alte texte cunoscute sau cu propria experienta de viata.
• sa demonstreze capacitatea de exprimare orala prin :
– folosirea corecta si adecvata a structurilor gramaticale si lexicale studiate, pe tot parcursul comunicarii orale ;
– raspuns la intrebari;
– rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru ;
– relatarea unui eveniment / unui fapt divers / unei intamplari / unei experiente personale, descriere, prezentarea / comentarea unui subiect, dovedind capacitatea
de a construi un discurs (monolog) convingator, logic si coerent, integrand exemple sau argumente interesante, relevante si un punct de vedere personal.
– emiterea unor judecati de valoare, comentarea unui paragraf/ unei idei / ideilor textului, exprimarea propriilor pareri in legatura cu ideile / continutul textului respectiv.
– transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta si invers, pornind de la un text. Candidatii pot face referiri la texte cunoscute, la realitatea inconjuratoare sau la propria experienta.
• sa demonstreze capacitatea de a participa activ la conversatie (interactiune orala) in situatie de examen.
2. PROBA SCRISA
Pentru evaluarea competentei de comunicare in scris, candidatii vor fi solicitati :
• sa dovedeasca capacitatea de a intelege sensul global al unui text necunoscut/ nestudiat la clasa prin:
– identificarea informatiilor semnificative din text prin : exercitii (cu alegere duala / multipla / raspuns la intrebari / text lacunar,etc.) / rezumarea textului (desprinderea si selectarea ideilor si a elementelor relevante);
– comentarea unui paragraf / a unei idei / a ideilor textului ; exprimarea propriilor pareri in legatura cu ideile / continutul textului respectiv ;
– identificarea sensului unor cuvinte si a relatiilor semantice ;
– recunoasterea si utilizarea unor elemente si structuri gramaticale studiate.
• sa dovedeasca capacitatea de a analiza si interpreta textul dat prin construirea unui discurs scris logic, coerent si convingator.
• sa dovedeasca capacitatea de exprimare in scris prin :
– folosirea corecta si adecvata a structurilor gramaticale si lexicale studiate;
– rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru ;
– desprinderea ideilor semnificative dintr-un text/articol de ziar;
– redactarea unui CV. / unei scrisori personale / unui articol de presa, integrand argumente, comentarii, un punct de vedere personal ;
– descrierea unor locuri (cunoscute / imaginare) / activitati; descrierea / caracterizarea unui personaj / unei persoane / unei personalitati marcante;
– relatarea unui eveniment si a unei experiente personale
– continuarea unui text, unei idei / construirea unui text pe un subiect /o tema data;
– redactarea unui eseu structurat / comentarea unui subiect / exprimarea si / sau argumentarea unei opinii personale / unui punct de vedere, pe baza unui text / unei teme date, sustinuta de exemple sau argumente interesante si relevante.
– rezumarea unui text
– transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta si invers.
• sa dovedeasca capacitatea de a realiza un transfer lingvistic adecvat prin traducerea in/din limba italiana a unui text literar (bilingv) / neliterar (normal, intensiv si minoritati).

III. CONTINUTURI
1. LIMBA ITALIANA: L1 (normal, intensiv, bilingv) si L2 1.1. TEMATICA
Temele pentru monologuri sau redactari sunt inspirate din tot ceea ce reprezinta realitatea inconjuratoare, viata de fiecare zi, experienta personala si experienta umana in general:
• Viata personala si sociala: problemele adolescentei (alegerea unei meserii, somajul, droguri, tutun, alcool, SIDA; conflict intre generatii,…); valori si non-valori umane, drepturile omului; angajarea sociala; tinerii si idolii lor, pasiuni si sentimente (prietenia, solidaritatea,…), petrecerea timpului liber (lectura, muzica, sport,…)
• Viata cotidiana:: relatii si conveniente sociale (in familie, in magazin, pe strada, corespondenta,…); viata cultural-artistica (spectacole, muzica…),mass-media, publicitate; turism, mediul inconjurator (flora, fauna, protectia mediului); marile probleme si conflicte ale epocii contemporane la inceput de mileniu III.
• Spatiul cultural italian: patrimoniul turistic, artistic si cultural italian si european; evenimente marcante istorico-culturale italiene, personalitati; arta, cultura si civilizatie (mituri ale culturii italiene, cinematografia italiana reprezentativa);
• Comunitatea europeana: spirit comunitar, interculturalitate.
1.2. ACTE DE VORBIRE.
Se va urmari capacitatea candidatilor de a folosi in mod corect si adecvat elemente si structuri lexicale corespunzatoare actelor de vorbire prevazute de Programa de limba italiana pentru ciclul liceal *:
– a angaja, a continua, a incheia o conversatie
– a prezenta / a face o expunere pe o tema data
– a realiza descrieri / prezentari de locuri, obiecte, persoane, orase
– a exprima o opinie, o judecata / a argumenta
– a exprima gusturi si preferinte
– a relata (o discutie, un eveniment, o suita de evenimente)
– a rezuma o discutie
– a-si exprima acordul /dezacordul
– a exprima indoiala, satisfactia, regretul
– a exprima posibilitatea / imposibilitatea
– a exprima intentia de a face / a nu face ceva
– a exprima necesitatea /obligatia
– a exprima admiratia / dezaprobarea
– a exprima stari emotionale
1.3. COMUNICARE IN SCRIS
– a rezuma un text
a caracteriza o persoana, personaj
– a redacta o scrisoare, un CV
a redacta o povestire, o descriere (obiecte, persoane, personaje) a redacta un eseu
1.4. CONTINUTURI LINGVISTICE.
Se va urmari capacitatea candidatilor de a folosi in mod corect si adecvat elementele si structurile gramaticale studiate, conform programei de limba italiana pentru ciclul liceal *.
Lexic: relatii semantice (sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte)
Articolul : hotarat, nehotarat, partitiv ;
Substantivul: gen, numar; exprimarea cazurilor; nominalizarea.
Adjectivul: acordul adj. calificativ; gradele de comparatie (forme sintetice) ; sensul si comportamentul unor adjective in functie de pozitia fata de substantiv (buono, grande, alto, bravo, semplice, vecchio, certo, qualunque, qualsiasi, diverso) ; adjective pronominale (posesive, demonstrative, interogative si nehotarate).
Numeralul : cardinal, ordinal, distributiv; exprimarea secolelor, a procentelor; a operatiilor aritmetice.
Pronumele: personal (de politete, N., D., Ac, forme combinate), pozitia proclitica si enclitica a pronumelui personal fata de verb, pronumele posesiv,,
demonstrativ, relativ, interogativ, nehotarat (forme frecvente); locul pronumelor personale (C.O.D. si C.O.I) in propozitii afirmative, negative si imperative; pronumele ne si ci (vi).
Verbul : modul indicativ (timpuri simple si compuse), conditional (prezent,
trecut), conjunctiv (prezent, trecut), imperativ, infinitiv (prezent, trecut), gerunziu (prezent, trecut), participiu (prezent, trecut), acordul participiului trecut; diateza activa, reflexiva si pasiva.
Adverbul : tipuri, gradele de comparatie ;
Prepozitia: prepozitii si locutiuni prepozitionale, prepozitiile articulate si folosirea
prepozitiilor.
Conjunctia: conjunctiile si locutiunile conjunctionale, coordonatoare, subordonatoare.
Sintaxa : concordanta la indicativ; folosirea conjunctivului: dupa verbe de
vointa, indoiala, sentimente, dupa conjunctii, locutiuni conjunctionale, expresii impersonale; concordanta la conjunctiv; exprimarea: cauzei, consecintei, scopului, ipotezei (se ipotetice-);
* continuturi comune, L1 si L2, conform Programei scolare de Limba italiana, seria liceu, voi. 3, Aria curriculara Limba si Comunicare, Tipogrup press, Buc. 2001: Programa scolara de Limba italiana pentru clasa a X-a, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5128/ 21.12.1999 si modificata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3915/ 31.05.2001; Programa scolara de Limba italiana pentru clasele a Xl-a – a XII-a au fost aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4805/05.10.2000 si modificate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3915/31.05.2001.
Nota: in plus, pentru clasele de bilingv, se vor include:
1. Dante Alighieri: La Divina Commedia: prezentare generala; l’lnferno – canturile V, XXVI;
2. Francesco Petrarca: // Canzoniere: prezentare generala; Solo e pensoso; Pace non trovo.
3. Giovanni Boccaccio: // Decamerone: prezentare generala; Frate Cipolla;
4. Carlo Goldoni: La riforma teatrale; La Locandiera
5. Giacomo Leopardi: /’Infinito;
6. Alessandro Manzoni: Ipromessi sposi;
7. Giovanni Verga: La roba;
8. Italo Svevo: La coscienza di Zeno;
9. Luigi Pirandello: // treno ha fischiato;
10. Eugenio Montale: Meriggiare pallido e assorto; Spesso ii mal di vivere ho in incontrato; Felicita raggiunta;
11. Italo Calvino: Fiabe italiane: II contadine astrologo;
12. Dino Buzzati: Sessanta raceonti: II mostro Colombre;

LIMBA ITALIANA: L3 / MINORITATI

2.1. TEMATICA
• Universul personal: identitate; adolescenta, varsta aspiratiilor; relatiile cu familia, relatiile dintre tineri, preocupari specifice tinerilor (vestimentatie, spectacol, sport, muzica, excursii, formarea culturala, Internet…), CV.; gustul aventurii cunoasterii.
• Viata cotidiana: posta; mijloace de transport; strada: automobilul si semnele de circulatie; calatoria, mijloc de cunoastere, (la mare, la munte, la tara); corespondenta personala; fenomene sociale negative (violenta, rasism, droguri, alcool, tutun); mediul inconjurator (flora, fauna, protectia mediului).
• Spatiul cultural italian: obiective turistice si culturale (monumente, orase); sarbatori traditionale; bucataria italiana; muzica si cinematografia italiana, personalitati ale spatiului cultural italian.
2.2. ACTE DE VORBIRE
a se prezenta
a angaja, a continua, a termina o conversatie
a cere / a da informatii (de orientare, de timp, ora, intalnire, program de lucru,…)
a exprima o opinie personala
stari sufletesti, evenimente
a exprima o stare fizica
a exprima gusturi si preferinte
a exprima o dorinta, un sentiment (satisfactie, bucurie, teama…)
a propune / a invita, a accepta / a refuza
a cere cuiva ceva / a comanda
a exprima acordul / dezacordul
a se scuza, a raspunde la scuze
a face o urare, a felicita
a sfatui, a recomanda
a exprima posibilitate, imposibilitatea
2.3. COMUNICARE iN SCRIS
– a redacta un dialog scurt, un comentariu
a redacta o descriere (peisaje, obiecte, persoane) a redacta un text pe o tema familiara
– a redacta scrisori personale a rezuma un text
2.4. CONTINUTURI LINGVISTICE
Articolul: hotarat, nehotarat, partitiv, folosirea articolului
Substantivul: gen, numar, substantive cu plural neregulat
Adjectivul: adjective calificative, grade de comparatie si comportamentul
adjectivelor “bello” si “quello”.
Pronumele: personal (subiect, COD. si C.O.I.), interogativ, relativ, demonstrativ,
nehotarat; forme combinate de pronume.
Numeralul : cardinal, ordinal, exprimarea procentelor si a secolelor.
Verbul: modul indicativ, modul conjunctiv (prezent, trecut, imperfect, mai mult
ca perfect), modul conditional (prezent si trecut), modurile nepersonale ; folosirea modului conjunctiv ; concordanta timpurilor la modul indicativ si conjunctiv ; periodo ipotetico ; diateza pasiva.
Adverbul: de mod, de timp si de loc; adverbele relative ; particulele ne si ci (vi)
Prepozitia: prepozitii simple si articulate.
Conjunctia : conjunctii coordonatoare si subordonatoare
** continuturi Minoritati, conform programei scolare de Limba italiana, seria liceu, voi. 3, Aria curriculara Limba si Comunicare, Tipogrup press, Buc. 2001: Programa scolara de Limba italiana pentru clasa a X-a, aprobata prin Ordinull ministrului educatiei nationale nr. 5128 / 21.12.1999 si modificata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3915/ 31.05.2001; Programa scolara de Limba italiana pentru clasele a Xl-a – a XII-a au fost aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4805/05.10.2000 si modificate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3915/31.05.2001.
1.4. / 2.4. TEXTE.
Textele de examen vor diferi ca grad de dificultate, descrescand de la bilingv la Minoritati. Aceste texte vor fi selectate din carti, ziare, reviste in limba italiana.

IV. PRECIZARI
1. Timpul de lucru este :
a) proba orala :
-timpul de lucru: 10 -15 minute; – prezentarea: 10-15 minute
b) proba scrisa :
-timpde lucru: 3 ore.
2. Structura si dificultatea subiectelor (itemilor) vor fi in raport cu numarul de ore de studiu saptamanal. Diferentierile (pe probe, profiluri) se vor face din punct de vedere calitativ (micsorand /marind gradul de dificultate al unui item sau al unei sarcini de lucru) si cantitativ (micsorand / marind numarul de itemi sau de sarcini de lucru).
-> Pregatirea examenului si elaborarea subiectelor se realizeaza in conformitate stricta cu PROGRAMA DE LIMBA ITALIANA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, avizata prin OMEdC.
-> Pentru toate profilurile, accentul se va pune pe abilitatile de comunicare orala sau in scris si nu pe continutul textelor din manuale, subiectele fiind elaborate in concordanta cu programa scolara, fara a viza continutul unui manual anume. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi, care ajuta la parcurgerea programei scolare, prin insusirea de cunostinte si formarea de competente.
Nota: Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2007 se vor realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat si a programelor scolare in vigoare. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi in predare-invatare, continutul acestuia fiind valorificat in functie de specificarile din prezenta programa de bacalaureat si din programa scolara corespunzatoare filierei / profilului / specializarii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *