MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE

BACALAUREAT 2007
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA SI LITERATURA SPANIOLA

I. STATUTUL DISCIPLINEI
In conformitate cu prevederile actualei Legi a invatamantului, absolventii tuturor claselor de liceu vor sustine ca proba obligatorie un examen oral la una din limbile moderne studiate. De asemenea, pot alege o limba straina si la una din probele optionale.

II. COMPETENTE DE EVALUARE
1. PROBA ORALA
Pentru a evalua competenta de comunicare orala, candidatii vor fi solicitati, indiferent de numarul de ore saptamanal de studiu:
• sa citeasca corect, fluent si expresiv un text necunoscut I nestudiat la clasa .
• sa demonstreze capacitatea de a Intelege un text prin:
– identificarea sensului cuvintelor si a relatiilor semantice ;
– recunoasterea si utilizarea elementelor si structurilor gramaticale studiate;
– traducere ;
– rezumarea informatiei pertinente (desprinderea ideilor principale) / reformularea
textului prin contragere / reducere.
Candidatii pot face trimiteri la / asocieri cu alte texte cunoscute sau cu propria experienta de viata.
• sa demonstreze capacitatea de exprimare orala prin :
– folosirea corecta si adecvata a structurilor gramaticale si lexicale studiate, pe tot parcursul comunicarii orale ;
– raspuns la intrebari;
– rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru ;
– relatarea unui eveniment / unui fapt divers / unei intamplari / unei experiente personale, descriere, prezentarea / comentarea unui subiect, dovedind capacitatea de a construi un discurs (monolog) convingator, logic si coerent, integrand exemple sau argumente interesante, relevante si un punct de vedere personal.
– emiterea unor judecati de valoare, comentarea unui paragraf/ unei idei / ideilor textului, exprimarea propriilor pareri in legatura cu ideile / continutul textului
respectiv.
– transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta si invers, pornind de la un text. Candidatii pot face referiri la texte cunoscute, la realitatea inconjuratoare sau la propria experienta.
• sa demonstreze capacitatea de a participa activ la conversatie (interactiune orala) in situatie de examen.
2. PROBA SCRISA
Pentru evaluarea competentei de comunicare in scris, candidatii vor fi solicitati :
• sa dovedeasca capacitatea de a intelege sensul global al unui text necunoscut / nestudiat la clasa prin:
– identificarea informatiilor semnificative din text prin : exercitii (cu alegere duala / multipla / raspuns la intrebari / text lacunar ,etc.) / rezumarea textului (desprinderea si selectarea ideilor si a elementelor relevante);
– comentarea unui paragraf / a unei idei / a ideilor textului ; exprimarea propriilor pareri in legatura cu ideile / continutul textului respectiv ;
– identificarea sensului unor cuvinte si a relatiilor semantice ;
– recunoasterea si utilizarea unor elemente si structuri gramaticale studiate.
• sa dovedeasca capacitatea de a analiza si interpreta textul dat prin construirea unui discurs scris logic, coerent si convingator.
• sa dovedeasca capacitatea de exprimare in scris prin :
– folosirea corecta si adecvata a structurilor gramaticale si lexicale studiate;
– rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru ;
– desprinderea ideilor semnificative dintr-un text/articol de ziar;
– redactarea unui CV. / unei scrisori personale / unui articol de presa, integrand argumente, comentarii, un punct de vedere personal ;
– descrierea unor locuri (cunoscute / imaginare) / activitati; descrierea / caracterizarea unui personaj / unei persoane / unei personalitati marcante;
– relatarea unui eveniment si a unei experiente personale
– continuarea unui text, unei idei / construirea unui text pe un subiect /o tema data;
– redactarea unui eseu structurat / comentarea unui subiect / exprimarea si / sau argumentarea unei opinii personale / unui punct de vedere , pe baza unui text / unei teme date, sustinuta de exemple sau argumente interesante si relevante.
– rezumarea unui text
– transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta si invers.
• sa dovedeasca capacitatea de a realiza un transfer lingvistic adecvat prin traducerea in/din limba spaniola a unui text literar (bilingv) / neliterar (1-2 ore, 3-4 ore si minoritati).

NOTA: Atat la oral, cat si la scris, se vor elabora urmatoarele tipuri de bilete:
• 1-2 ore
• 3-4 ore
• bilingv
• Minoritati / L3

Biletele vor contine texte necunoscute. Selectia acestora, in ce priveste gradul de dificultate, se va face in functie de numarul de ore alocate pe saptamana. Din punctul de vedere al tematicii, continutul textelor se va axa pe:
1. Universul personal si social/profesional
2. Universul cotidian
3. Oameni si locuri
4. Timpul liber
5. Pasiuni
6. Societatea si civilizatia contemporana
7. Mijloace de comunicare in societatea moderna
8. Mediul inconjurator
9. Obiceiuri si traditii (hispanice si romanesti)
10. Elemente de cultura si civilizatie hispanica
11. Comunitatea europeana

III. CONTINUTURI
ELEMENTE DE LEXIC SI DE SEMANTICA
Elementele de lexic si de semantica se invata, se dezvolta si se folosesc pe masura ce se achizitioneaza si celelalte competente lingvistice. Din perspectiva examenului de bacalaureat , evaluarea acestor elemente vizeaza varietatea , adecvarea si gradul de stapanire al vocabularului (inclusiv pronuntia si ortografierea corecta).

TEXTE si TEME
pentru comunicarea orala si scrisa.
Textele si temele vor fi alese luand in considerare caracteristici comune precum:
a) Sursa : pasaje din carti, articole de presa (din ziare, reviste) in limba spaniola;
b) Tipul de text: text autentic literar / neliterar;
c) Dimensiune (numar de cuvinte,): in functie de profil (150 – 350 de cuvinte)
d) Dificultate: in functie de profil.
Textele de examen nu vor depasi gradul de dificultate al textelor din manualele de limba spaniola, dar vor diferi ca grad de dificultate, descrescand de la bilingv la Minoritati / L3.

BILINGV GRAMATICA

1. Articolul
– hotarat si nehotarat
– modificari eufonice
– omiterea articolului
– valorile neutrului Io
2. Substantivul
– genul si numarul substantivelor
– substantive defective de numar
– cazuri speciale de schimbare a sensului in functie de gen
– functiile dativului
3. Adjectivul
– grade de comparatie (inclusiv forme neregulate)
– apocopare si modificari de sens in functie de situarea fata de substantiv
– adjectivul posesiv
– adjectivul demonstrativ
– adjective nehotarate
4. Pronumele
– pronumele personal (forme accentuate/neaccentuate)
– pronumele posesiv
– pronumele reflexiv
– pronumele relativ
– pronumele interogativ
– interogatia directa/indirecta
– pronumele nehotarite
– valorile lui s_e
5. Verbul
– formele si folosirea timpurilor si modurilor
– clase de verbe neregulate
– timpurile naratiunii si ale descrierii
– folosirea verbelor ser si estar cu valoare predicativa
– folosirea verbelor ser/estar cu valoare copulativa
– perifraze verbale (estar, ir, llevar, andar, venir, seguir + gerunziul; perifraze incoative si terminative cu infinitivul; perifraze verbale obligative)
– diateza pasiva ser-estar
– substantivizarea infinitivului
– exprimarea probabilitatii
6. Adverbul
– de timp, de loc, de mod
– interogativ/relativ
– negativ
– adverbul de probabilitate
7. Prepozitia
– prepozitii simple si compuse
– contrast de-desde, por-para, a-en
8. Conjunctia
– conjunctii si locutiuni conjunctionale
9. Sintaxa
– subordonata temporala, conditionala, finala, relativa, cauzala, consecutiva, concesiva
– concordanta timpurilor
– stil direct/indirect
10. Lexicologia
– familia de cuvinte
– derivare si compunere
– sinonime, antonime, omonime, paronime, camp semantic
– accentul – rol de distingere intre paronime

ACTE DE VORBIRE

– a caracteriza persoane / personaje
– a exprima opinia
– a exprima o judecata / dorinta
– a comunica prin telefon
– a relata o intriga
– a relata un eveniment posibil
– a justifica/a argumenta
– a descrie un peisaj
– a exprima un sentiment
– a interzice
– a trage concluzii
– a da / a cere informatii practice
– a convinge
– a exprima o ipoteza
COMUNICARE SCRISA
– a comunica prin scrisori / a redacta o scrisoare de raspuns
– a redacta o caracterizare a unei persoane / personaj
– a descrie un peisaj
– a rezuma o intriga
– a redacta un eseu
– a redacta o naratiune, respectand anumite cerinte
– a redacta o scrisoare oficiala / CV

1-2 ore, 3-4 ore

GRAMATICA
1. Articolul
– hotarat si nehotarat
– modificari eufonice
– valorile articolului neutru Io
2. Substantivul
– substantive defective de numar
– formarea prin derivare si compunere
– genul si numarul substantivelor
3. Adjectivul
– apocopare
– modificarea de sens in functie de pozitia fata de substantiv
– grade de comparatie (forme regulate / neregulate)
– adjectivul posesiv
– adjective nehotarate si distributive
4. Pronumele
– personal – forme neaccentuate (dativ, acuzativ)
– reflexiv
– posesiv
– nehotarat si negativ
– interogativ
– relativ
– valorile lui s_e
5. Verbul
– formele si folosirea timpurilor si modurilor
– folosirea verbelor ser si estar cu valoare predicativa
– folosirea verbelor ser / estar cu valoare copulativa
– perifraze verbale (estar, seguir, ir + gerunziul; perifraze incoative si terminative)
– diateza pasiva cu ser – estar
6. Adverbul
– de timp, de loc, de mod
– negativ
– relativ
– interogativ
7. Prepozitia
– sensuri de baza ale prepozitiilor a, con, de, en, por, para…
– opozitiile a/en, por/para
– corelatiile de/a, desde/hasta
– prepozitii grupate
8. Sintaxa
-coordonarea
– subordonarea temporala, cauzala, conditionala, concesiva, consecutiva, relativa
– si conditional
– stil direct/indirect – corespondenta timpurilor
9. Lexicologie
– familia de cuvinte
– sinonime
– antonime
– omonime
– campuri semantice
ACTE DE VORBIRE
– a relata activitati la trecut, prezent si viitor
– a exprima o dorinta / un sentiment / o judecata
– a comunica prin telefon
– a exprima opinia
– a formula o invitatie
– a accepta /a refuza
– a descrie persoane / locuri
a caracteriza persoane / personaje
– a exprima visuri / sperante
a cere / a da informatii practice
– a convinge
– a exprima o ipoteza
COMUNICAREA SCRISA
– a comunica prin scrisori / a redacta o scrisoare de raspuns / a redacta o scrisoare oficiala /CV
– a redacta o invitatie / a raspunde in scris la o invitatie
– a caracteriza persoane / personaje
– a rezuma un text
– a redacta un text narativ
a redacta un eseu
Minoritati / L3
GRAMATICA
1. Articolul
– hotarat si nehotarat
2. Substantivul
– gen si numar (cazuri particulare)
3. Numeralul
– cardinal si ordinal
4. Adjectivul
– gradele de comparatie
5. Pronumele
– personal (forme accentuate si neaccentuate)
– demonstrativ
– posesiv
– relativ
– interogativ
6. Verbul
– forma si folosirea timpurilor si a modurilor
– perifraze verbale uzuale (estar + gerunziu, ir a + infinitiv, perifraze obligative,
incoative si terminative)
– folosirea verbelor ser si estar
– exprimarea probabilitatii
7. Adverbul
– de timp, de loc, de mod
8. Prepozitia
– principalele prepozitii: a, de, con, sobre…
9. Conjunctia
– conjunctii coordonatoare
– conjunctii subordonatoare
10.Sintaxa
– coordonarea
– subordonarea temporala, cauzala, conditionala, concesiva, consecutiva si relativa
– sj_conditional
– stil direct/indirect
11. Semantica
– familia de cuvinte
– sinonime
– antonime
– campuri semantice
ACTE DE VORBIRE
– a se prezenta / a prezenta pe cineva
– a cere / a oferi informatii
– a relata o intamplare
– a exprima o parere personala
– a exprima preferinte / dorinte / sentimente
– a comunica prin telefon
– a recomanda
– a exprima o indoiala
– a exprima obligatia
– a descrie un personaj
– a exprima visuri / sperante
– a exprima cantitatea
COMUNICARE SCRISA
– a redacta scrisori personale
– a redacta un text pe o tema familiara
– a caracteriza persoane / personaje
– a rezuma un text
a redacta o povestire
a redacta mesaje formale (CV, scrisori)
– a completa formulare tipizate

IV. PRECIZARI
1. Proba orala :
-timpul de lucru: 15 minute -prezentarea: 10 minute. Proba scrisa :
-timpul de lucru: 3 ore.
2. Structura si dificultatea subiectelor (!ternilor) vor fi in raport cu numarul de ore de studiu saptamanal. Diferentierile (pe probe, profiluri) se vor face din punct de vedere calitativ (micsorand / marind gradul de dificultate al unui item sau al unei sarcini de lucru) si nu cantitativ (micsorand / marind numarul de itemi sau de sarcini de lucru).

NOTA:
Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2007 se vor realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat si a programelor scolare in vigoare. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi in predare-invatare, continutul acestuia fiind valorificat in functie de specificarile din prezenta programa de bacalaureat si din programa scolara corespunzatoare filierei / profilului / specializarii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *