A. FILIERA TEORETICA

Proba
Specializare D (proba scrisa) E: O proba la alegere din aria curriculara, corespunzatoare specializarii (proba scrisa) F: O proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior (proba scrisa)
Filologie Istoria romanilor sau Geografia Romaniei O limba moderna studiata in liceu (alta decat cea sustinuta la proba b), Limba latina Istorie, Geografie, Economie, Filosofie
Stiinte sociale Istoria romanilor sau Geografia Romaniei Istorie, Geografie, Economie, Filozofie, Psihologie O limba moderna (alta decat cea sustinuta la proba b), Matematica
Matematica-informatica Matematica Fizica, Chimie, Biologie, Informatica O limba moderna (alta decat cea sustinuta la proba b), Istorie, Geografie, Economie, Filosofie
Ştiinte ale naturii Matematica Fizica, Chimie, Biologie O limba moderna (alta decat cea sustinuta la proba b), Istorie, Geografie, Economie, Filosofie

NOTA 1) In cadrul examenului de bacalaureat, candidatii nu pot sustine o aceeasi disciplina la probe diferite. De exemplu, candidatii care au sustinut la proba d) Istoria romanilor nu mai pot sustine la proba f) Istorie universala.

B. FILIERA TEHNOLOGICA
Profil

Specializare

Proba
D (proba scrisa) E: O proba la alegere din aria curriculara, corespunzatoare specializarii (proba scrisa) F: O proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior (proba scrisa)
Servicii Turism si alimentatie publica Matematica Marketing , Economia intreprinderii Istorie, Geografie, Economie (proba scrisa)
Administrativ Matematica Contabilitate, Economia intreprinderii
Economic Matematica
Posta Matematica Exploatare postala , Economia intreprinderii
Resurse naturale si protectia mediului Industrie alimentara Matematica Operatii unitare si utilaje în industria alimentara, Ecologie si protectia mediului Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, (proba scrisa)
Protectia mediului Matematica Analiza factorilor de mediu, Ecologie si protectia mediului
Chimie industriala Matematica Procese si utilaje, Ecologie si protectia mediului
Agricol si agromontan Matematica Agro-pedologie, Ecologie si protectia mediului
Veterinar Matematica Anatomia si fiziologia animalelor domestice, Ecologie si protectia mediului
Silvic Matematica Silvicultura, Ecologie si protectia mediului
Materiale de constructii Matematica Chimia silicatilor, Ecologie si protectia mediului
Prelucrarea lemnului Matematica Tehnologia mobilei, Ecologie si protectia mediului
Tehnic Telecomunicatii Matematica Masurari speciale în telecomunicatii , Solicitari si masurari tehnice Fizica, Chimie, Istorie, Geografie, (proba scrisa)
Electronica si automatizari Matematica Masurari electrice si electronice, Solicitari si masurari tehnice
Electrotehnica Matematica Masurari electrice si electronice, Solicitari si masurari tehnice
Mecanica Matematica Organe de masini si mecanisme, Solicitari si masurari tehnice
Lucrari publice � constructii Matematica Desen de constructii si instalatii, Solicitari si masurari tehnice
Textile Matematica Materii prime textile, Solicitari si masurari tehnice
Pielarie Matematica Materii prime pentru industria de pielarie, Solicitari si masurari tehnice
Electromecanica Matematica Masurari mecanice si electrice, Solicitari si masurari tehnice

C. FILIERA VOCATIONALA
Profil

Specializare

Proba
D (proba scrisa) E: O proba la alegere din aria curriculara, corespunzatoare specializarii ( proba scrisa sau proba practica) F: O proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decat cele sustinute anterior (proba scrisa sau proba practica)
Artistic Arhitectura, arte ambientale si design Istoria romanilor, Geografia Romaniei Istoria artelor si arhitecturii (proba scrisa), Studiul formelor si desen (proba practica) O limba moderna (alta decat cea sustinuta la proba b), Istorie, Geografie, Economie, Filosofie (proba scrisa)
Arte plastice si decorative Istoria romanilor, Geografia Romaniei Istoria artelor si arhitecturii (proba scrisa), Studiu formelor si desen (proba practica)
Coregrafie Istoria romanilor, Geografia Romaniei Istoria baletului (proba scrisa), Dans clasic sau Dans modern (proba practica, în functie de specialitate)
Muzica Istoria romanilor, Geografia Romaniei Istoria muzicii (proba scrisa), Instrument sau Canto sau Teorie � solfegiu – dicteu (proba practica, în functie de specialitate)
Teatru Istoria romanilor, Geografia Romaniei Istoria teatrului (proba scrisa), Arta actorului (proba practica)
Pedagogic Învatator-educatoare Matematica Pedagogie generala, Psihologie O limba moderna (alta decat cea sustinuta la proba b), Istorie, Geografie, Economie, Filosofie (proba scrisa)
Bibliotecar-documentarist Istoria romanilor, Geografia Romaniei Pedagogie, Psihologie (proba scrisa)
Instructor-animator Istoria romanilor, Geografia Romaniei Pedagogie, Psihologie (proba scrisa)
Instructor pentru activitati extrascolare Istoria romanilor, Geografia Romaniei Pedagogie, Psihologie (proba scrisa)
Pedagog scolar Istoria romanilor, Geografia Romaniei Pedagogie, Psihologie (proba scrisa)
Educatie fizica si sport Liceu cu program sportiv Istoria romanilor, Geografia Romaniei Pregatire teoretica sportiva (proba scrisa), Maiestrie sportiva (proba practica) O limba moderna (alta decat cea sustinuta la proba b), Istorie, Geografie, Economie, Filosofie (proba scrisa)
Militar Muzici militare Istoria romanilor, Geografia Romaniei Istoria muzicii (proba scrisa), Instrument (proba practica) O limba moderna (alta decat cea sustinuta la proba b), Istorie, Geografie, Economie, Filosofie (proba scrisa), Pregatire militara, (proba practica)
Matematica-informatica Matematica Fizica, Chimie, Biologie, Informatica (proba scrisa) O limba moderna (alta decat cea sustinuta la proba b), Istorie, Geografie, Economie, Filosofie (proba scrisa), Pregatire militara (proba practica)
Stiinte-sociale Istoria romanilor sau Geografia Romaniei Istorie, Geografie, Economie, Filozofie, Psihologie (proba scrisa) O limba moderna (alta decat cea sustinuta la proba b), Matematica (proba scrisa), Pregatire militara (proba practica)
Teologic Ortodox Istoria romanilor sau Geografia Romaniei Dogmatica ortodoxa, Istoria Bisericii Ortodoxe Romane (proba scrisa) O limba moderna (alta decat cea sustinuta la proba b), Istorie, Geografie, Economie, Filozofie
Patrimoniu cultural Istoria romanilor sau Geografia Romaniei Dogmatica ortodoxa, Istoria Bisericii Ortodoxe Romane (proba scrisa), Studiul formelor si desen (proba practica)
Teologic Catolic Istoria romanilor sau Geografia Romaniei Studiul Vechiului si Noului Testament, Catehism (proba scrisa)
Baptist Istoria romanilor sau Geografia Romaniei Studiul Bibliei, Doctrine Biblice (proba scrisa)
Penticostal Istoria romanilor sau Geografia Romaniei Doctrine Biblice, Pneumatologie (proba scrisa)
Adventist Istoria romanilor sau Geografia Romaniei Studiul Bibliei, Dogmatica (proba scrisa)
Unitarian Istoria romanilor sau Geografia Romaniei Studii Biblice, Istoria Bisericii Unitariene (proba scrisa)
Reformat Istoria romanilor sau Geografia Romaniei Studii Biblice, Istoria Bisericii Reformate (proba scrisa)
Musulman Istoria romanilor sau Geografia Romaniei Legislatie islamica (proba scrisa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *