Cercurile din lanuri (“crop circles”) sunt desene geometrice la scară mare, acoperind arii de zeci şi sute de metri pătraţi, realizate prin culcarea ordonată a unor porţiuni din lanurile de grâu, porumb, orz, rapiţă etc. Fenomenul a căpătat răspândire mondială în ultimii ani, astfel de formaţiuni misterioase fiind raportate în multe ţări.

Sute de cercetători, majoritatea cu pregătire ştiinţifică de nivel înalt, studiază minuţios fiecare desen nou apărut. Ce este de-a dreptul supărător este că, până acum, nimeni nu a putut da o explicaţie “rezonabilă” apariţiilor. Primul contact vizual cu o astfel de imagine gigantică creează o emoţie artistică şi elevaţie intelectuală.

Începi imediat să cauţi urmele paşilor făptaşilor, dar nu găseşti nimic – în jurul desenului spicele sunt intacte. Şi de aici începe marea căutare şi fervoarea ştiinţifică. Vrei să aduni toate indiciile care te-ar putea conduce la o explicaţie a fenomenului.

Găsim în natură forme geometrice aproape perfecte, cum ar fi marea varietate de fulgi de zăpadă. Poate că aceste cercuri apărute în lanuri sunt forme de manifestare a unor energii telurice care radiază la suprafaţă, fenomen analog cu aranjarea geometrică a piliturii de fier pe un suport supus magnetizării.

Totuşi, de la an la an complexitatea desenelor a crescut, de la simple cercuri sau combinaţii de cercuri la forme liniare combinate cu circulare, apoi la forme poligonale, apoi la schematizarea unor insecte sau orbite de planete, forme de fractali, desene de o frumuseţe artistică remarcabilă şi care respectă nişte proporţii matematice exacte.

Nu există nicăieri în lumea naturală un asemenea fenomen evolutiv şi purtător de sens, pe care îl putem cataloga, fără a greşi, drept artă şi comunicare. Cea mai tentantă rămâne, desigur, ipoteza făuririi acestor desene de mâini umane pricepute. Uşor de zis, greu de demonstrat! Este adevărat că au fost depistate şi câteva falsuri, facute de nişte teribilişti, în scop publicitar. Dar uşurinţa cu care au fost imediat depistate de către specialişti arată că ele erau doar nişte slabe imitaţii ale stilului ORIGINAL.

O formaţiune ORIGINALĂ este întotdeauna o forma completă, perfectă. Ea modifică structura solului şi creează un câmp electromagnetic intens.

Culcarea spicelor nu se datorează unui procedeu mecanic, ci unuia de încălzire din interior al tulpinii plantei, care se înmoaie temporar pentru a se îndoi la orizontală uşor, fără a fi ruptă. Analiza microscopică a revelat existenţa unor bobiţe de material magnetic în spice, a căror densitate scade liniar de la centru spre marginea formaţiunii.

Dacă cineva ar pretinde că el a făcut o astfel de formaţiune, considerată a fi ORIGINALĂ, orice savant ar fi curios să afle CUM! Căci nu există metode cunoscute care să redea aceste efecte complexe integral.


Dacă formele grafice din lanuri ar fi opera unor oameni, cum se face că nimeni nu i-a văzut până acum, după apariţia a mii de astfel de desene în toate colţurile globului (SUA, Canada, Germania, Anglia, Franţa, Olanda etc)?

Ce interes ar putea avea o astfel de ipotetică echipă de “desenatori în lanuri” să cheltuiască atâta energie, folosind o tehnologie necunoscută şi nici măcar să nu îşi dezvăluie identitatea?

Mai mult, fenomenul nu este cu totul de dată recentă, ci a fost înregistrat şi de cronicile secolului 17 în Anglia şi Germania, când oamenii îngroziţi credeau că cercurile apărute în lanuri sunt rodul demonilor şi al vrăjitoarelor.!

Desenele nu apar întotdeauna “peste noapte”.

Un pilot care survola Stonehenge s-a întors deasupra zonei după 30 minute, văzând şi filmând o formaţiune care nu exista acolo înainte. Apăruse într-un interval de jumătate de oră, ziua în amiaza mare, lângă o şosea circulată. S-au relatat şi cazuri când timpul de apariţie a fost de sub un minut.


Sursa: spiritus.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *