Regulament concurs OTV de la emisiunea sutalasutaadevarat

Regulament oficial al extragerii castigatorilor premiilor acordate abonatilor revistei “100% ADEVĂRAT”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Unicul ORGANIZATOR al prezentei campanii este S.C. VIDEOPROD INDUSTRIES S.R.L., cu sediul în Bd. Hristo Botev, nr. 3, ap. 6, sector 3, Bucureşti, telefon 021.316 09 58, fax 021.316 09 48, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/5562/05.05.2009, având cont nr. IBANRO41RNCB031710963970001, deschis la BCR Piaţa Rosetti, cod fiscal 25514147, în calitate de editor al revistei online ,,100% ADEVĂRAT”. ORGANIZATORUL va derula campania pe baza prezentului regulament, întocmit în conformitate cu dispoziţiile privind loteriile publicitare cuprinse în Legea nr. 650/07.12.2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

2. DURATA CAMPANIEI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE
Campania va începe pe data 13 iulie 2009, ora 00.00, si se va încheia la data de 11 iulie 2010, ora 24.00. Ea se va desfăşura atât pe teritoriul României, cât şi în DIASPORA română din EUROPA, adresându-se celor care au posibilitatea să acceseze liniile telefonice puse la dispoziţie pentru această campanie. Ultima zi de extragere a premiilor este 11 iulie 2010.

3. PARTICIPANŢII
Participanţi la câştigarea premiilor sunt toţi abonaţii revistei ,,100% ADEVĂRAT”, persoane fizice rezidente în România, precum şi – începând cu luna august, data precisă fiind anunţată cu minimum 7 zile în avans – românii stabiliţi în diaspora română din Spania, Italia şi Republica Moldova.
Nu au dreptul de participare prin prezentul regulament angajaţii ORGANIZATORULUI, persoanele sau angajaţii oricăror altor entităţi implicate direct sau indirect în organizarea şi/sau derularea Campaniei, precum şi rudele de gradul I ale tuturor celor menţionaţi mai sus. În acest scop, “S.C. MAMITZU PRODUCTION S.R.L”, VIDEOPROD INDUSTRIES şi S.C. SIMPLUS S.R.L., entităţile implicate în realizarea proiectului, vor prezenta lista tuturor angajaţilor şi a colaboratorilor direct implicaţi în realizarea/producerea acestui proiect. În cazul în care se constată încălcarea acestei prevederi, VIDEOPROD INDUSTRIES îşi rezervă dreptul de a retrage premiul câştigat atribuit. Bunul şi/sau obiectul respectiv va fi reportat pentru extragerea ulterioară.

Prin trimiterera de SMS-uri sau apelarea numerelor cu voce, abonaţii îşi exprimă acceptul pentru termenii şi condiţiile de participare din prezentul regulament.
Abonaţii acceptă, dacă vor câştiga, să le fie publicat numele pe www.sutalasutaadevarat.ro şi, dacă este necesar, şi în alte medii de informare. De asemenea, câştigătorii premiilor acceptă să fie mediatizaţi (inclusiv prin materiale scrise, video şi/sau fotografice) în programele de marketing ale firmei S.C. VIDEOPROD INDUSTRIES S.R.L., cu titlu gratuit.
Fiecare abonat acceptă, de asemenea, ca datele sale să fie procesate pe durata campaniei. Datele vor rămâne confidenţiale şi nu vor fi transferate în afara grupului S.C. VIDEOPROD INDUSTRIES S.R.L. Acesta îşi rezervă dreptul de a folosi ulterior datele astfel colectate în scopuri publicitare.

4. PREMIILE SĂPTĂMÂNALE ALE REVISTEI ,,100 % ADEVĂRAT”
Revista online ,,100% ADEVĂRAT” oferă posibilitatea ABONAŢILOR săi de a dobândi premii săptămânale prin tragere la sorţi în cadrul unor extrageri speciale care se vor organiza în fiecare duminică de pe durata campaniei şi vor fi difuzate în cadrul emisiunii TV ,,100% ADEVĂRAT”, între orele 20.00 şi 24.00, la postul TV OTV, începând cu 19 iulie.
Premiile săptămânale oferite ABONAŢILOR constau în:
3 Apartamente – preţul unui apartament fiind de 100 000 EURO, plus TVA
şi
3 maşini Mercedes C Klasse – preţul unei unităţi fiind de 60 000 EURO, plus TVA

5. MODUL DE DESFĂŞURARE
Orice ABONAT al revistei online ,,100% ADEVĂRAT” va avea posibilitatea de a obţine unul dintre premiile săptămânale oferite de ORGANIZATOR în fiecare duminică seara, pe perioada menţionată în acest regulament.
Premiile vor fi acordate în cadrul emisiunii intitulate ,,100% ADEVĂRAT”, în spaţiul publicitar aferent; vor fi efectuate 6 extrageri în direct, în prezenţa unui notar public sau a unui avocat. La extragere vor fi extrase aleator un număr de abonaţi, egal numărului de premii. Primele extrageri vor avea loc în data de 19 iulie 2009.
Emisiunea respectivă va fi un show televizat care se va desfăşura în fiecare duminică, între orele 20.00 şi 24.00 şi îi va avea ca invitaţi pe unii dintre cei mai iubiţi români: artişti, sportivi, actori, oameni de cultură, politicieni, oameni de ştiinţă, într-un cuvânt oameni care au marcat evoluţia societăţii noastre în ultimele decenii. Prin conţinutul editorial, valoarea artiştilor şi calitatea invitaţilor, producătorii emisiunii ,,100% ADEVĂRAT’’ îşi propun să le redea românilor noţiunea de divertisment autentic, grav discreditată prin producţiile subculturale abundând de kitch, insolenţă şi promiscuitate care au invadat, în ultimii ani, canalele TV. În plus, se vor promova valorile naţionale autentice – eludate sau ,,uitate” constant în ultimii 20 de ani de către mass media română – care să-i determine pe telespectatori să înţeleagă faptul că nu este o ruşine a fi român.
În fiecare zi din săptămâna, 24 de ore din 24, toţi cei care doresc se pot abona trimiţând SMS-uri cu numele complet (conform cu cel din cartea de identitate) la 2 numere scurte, care au fost rezervate de către ORGANIZATOR – 1304, respectiv 1305 – şi care pot fi accesate din toate reţelele de telefonie mobilă din ROMÂNIA, sau pot apela numerele 0900 160 030 ori 0900 160 031 din reţeaua ROMTELECOM. În plus, începând cu luna august – data precisă fiind anunţată cu minimum 7 zile în avans – românii stabiliţi în diaspora română din Spania, Italia şi Republica Moldova vor avea la dispoziţie numere speciale cu apelare voce pentru a se abona la revistă şi, implicit, de a putea intra în posesia unuia dintre premiile revistei.
Toți cei care vor trimite SMS-uri cu numele şi prenumele lor la numerele scurte sus menţionate vor primi un SMS de confirmare a faptului că au fost abonaţi şi incluşi automat în baza de date a abonaţilor revistei ,,100% ADEVĂRAT’’ şi vor primi parola săptămânală de accesare a revistei. De asemenea, cei care vor apela numerele cu voce vor fi confirmaţi ca abonaţi şi vor primi parola săptămânală de acces a site-ului revistei.
Totodată, VIDEOPROD INDUSTRIES va crea posibilitatea obţinerii abonamentului la revista online ,,100% ADEVĂRAT’’ şi prin plata sumei respective la anumite bănci comerciale care vor fi nominalizate de către ORGANIZATOR şi care vor fi anunţate cu minimum 7 zile înainte de extragere. Pe chitanţa care îi va fi remisă, abonatul va primi parola de accesare săptămânală a site-ului revistei.
Preţul unui abonament pentru abonaţii din România şi cei din Republica Moldova este de 3,57 EURO, TVA inclus, iar pentru abonaţii din DIASPORA preţul abonamentului este de 4,99 EURO, TVA inclus. Parola prin care abonaţii pot accesa revista online ,,100% ADEVĂRAT” este valabilă începând cu ziua de luni, ora 00.00, până duminica următoare la ora 24.00.
Extragerea câştigătorilor se va face în direct, printr-un mecanism electronic performant aflat în platou. Câştigătorii vor fi apelaţi din studioul emisiunii; aceştia vor oferi organizatorilor datele de identitate şi vor fi declaraţi câştigătorii premiilor respective. Ei trebuie să accepte să-şi dezvăluie identitatea, să fie filmaţi şi/sau invitaţi în direct la extragerea următoare, după caz, pentru ca organizatorii să poată dovedi în acest fel corectitudinea desfăşurării extragerilor. La încheierea extragerilor, în prezenţa unui notar public, se va face procesul verbal prin care sunt oficializaţi abonaţii care vor intra în posesia premiilor oferite în urma extragerii.

Pentru a intra în posesia premiilor, fiecare câştigător-persoană nominalizată trebuie să fie disponibilă la numărul de telefon de la care a expediat SMS-ul, pentru procurarea datelor care vor servi la intrarea în posesie a premiilor. El este obligat să comunice Organizatorului numele şi adresa completă, seria şi numărul C.I., precum şi codul numeric personal (CNP).
Extragerea câştigătorilor va fi publicată şi pe site-ul www.sutalasutaadevarat.ro. Premiile nu pot fi transferate sau echivalate în bani.

6. RIDICAREA PREMIILOR CÂŞTIGATE ÎN CADRUL LOTERIEI PUBLICITARE
Câstigătorii trebuie să se prezinte personal, cu actele de identitate, la sediul firmei S.C. VIDEOPROD INDUSTRIES S.R.L., în termenul maxim de 3 zile de la data comunicării, pentru a intra în posesia premiului.
Extragerea câştigătorilor va fi înregistrată şi publicată pe site-ul www.sutalasutaadevarat.ro. Testimonialele pe baza cărora câştigătorii vor intra în posesia premiilor vor fi înmânate personal, pe baza actului de identitate. Câştigătorul poate, de asemenea, ridica premiul printr-un reprezentant împuternicit printr-o procură specială autentificată. În această situaţie, documentele pe care împuternicitul trebuie să le prezinte pentru ridicarea premiului sunt următoarele:
– procura specială autentificată în original
– actul de identitate al persoanei împuternicite.

În această situaţie nu se acceptă contestaţii referitoare la neridicarea premiilor.

7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia datelor personale, organizatorii îşi asumă obligaţia de a nu face disponibile către terţi în niciun fel datele personale ale participanţilor fără acceptul acestora, dat în condiţiile legii. Organizatorul nu-şi asumă niciun fel de răspundere în cazul în care participanţii îşi trimit datele personale în mod eronat.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi Legii nr. 365/2002 privitoare la protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. VIDEOPROD INDUSTRIES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale ale abonaţilor. Scopul colectării datelor este informarea participanţilor şi asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing şi publicitate ale societăţii.
Pentru participarea la câştigarea premiilor existente, este necesar ca abonaţii să furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificării lor în caz de obţinere a unuia dintre premiile stabilite. Refuzul lor de a le furniza nu se conformează cerinţelor regulamentului concursului şi determină astfel anularea dreptului de a intra în posesia premiilor.

8. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORILOR
1. Organizatorul nu-şi asumă nicio răspundere cu privire la incapacitatea unor persoane de a accesa liniile telefonice puse la dispoziţie şi cu privire la nefuncţionarea aparatelor telefonice ale acestora în dorinţa lor de a se abona.
2. Organizatorul nu-şi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate de către operatorii de telefonie, administratorul bazei de date sau de către abonaţii revistei 100% Adevărat.
3. Prin trimiterea de SMS-uri, abonaţii declară că sunt de acord şi că nu vor solicita, în nicio modalitate, niciun fel de reparare materială ori de orice altă natură şi că nu vor formula plângeri/sesizări împotriva Organizatorului şi/sau furnizorului de serviciu în următoarele situaţii în care: mesajele nu ajung la Organizator din cauza unor erori de trimitere, trafic şi/sau gestionare în servere; mesajele ajung în altă formă/format de natură a face imposibile abonarea şi, implicit, participarea la extragere; mesajele ajung cu o întârziere nejustificată, din cauza unor probleme tehnice şi/sau de trafic; există erori de conectare la reţea şi/sau la serviciu; serviciul devine indisponibil sau se restrânge în teritoriu/aplicaţii din cauze de forţă majoră şi/sau revizii tehnice neaşteptate;
4. Totodată, răspunderea Organizatorului nu poate fi reţinută, iar utilizatorul se declară de acord să nu formuleze niciun fel de cerere/plângere/sesizare, dar fără a se limita la acestea, împotriva Organizatorului, pentru probleme tehnice/de comunicare/transfer de date, apărută ca urmare a unei utilizări incorecte a reţelei/terminalului şi/sau ca urmare a zonei (exemplu: între clădiri înalte, în subsoluri – situaţii de ecranare), în care se află utilizatorul în momentul accesării serviciului.
5. În cazul în care mesajele SMS nu sunt primite din cauza reţelei GSM sau din cauza unor defecţiuni care ţine de terţi, organizatorul nu-şi asumă nicio responsabilitate. Fiecare utilizator răspunde în totalitate în legătură cu orice problemă care poate să apară în legătură cu situaţia abonamentului sau proprietatea telefonului GSM. Organizatorul nu răspunde de eventualele defecţiuni tehnice, de incompatibilitate privind diferitele tipuri de modele de aparate GSM sau de orice alte probleme ce pot apărea în legătură cu aspectele software sau hardware. Prezentul regulament poate fi completat şi modificat unilateral, în mod justificat, de către organizator. Orice modificare adusă regulamentului va fi prezentată din timp participanţilor, cu minimum 7 zile înainte.
6. Impozite şi taxe: Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu OG nr 7/2001 aprobată prin legea 493/2002 privind impozitul pe venit aferent tuturor premiilor, pentru respectarea OG 99/2000 aprobată prin Legea 650/2002. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile, după intrarea acestora în proprietatea participanţilor-câştigători cad în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

9. REGULAMENTUL OFICIAL
Acest regulament prezintă condiţiile în care ABONAŢII revistei online ,,100% ADEVĂRAT” pot câştiga unul sau mai multe dintre premiile acordate de revistă. Abonarea în timpul acestei campanii înseamnă aderarea necondiţionată şi irevocabilă la termenii acesteia.
Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul de internet www.sutalasutaadevarat.ro. Informații suplimetare pot si solicitate la adresa de mail sutalasuta@sutalasutaadevarat.ro Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Pentru informaţii cu privire la acest regulament şi la desfăşurarea campaniei, participanţii se pot adresa şi la telefonul 021 31 07 468, de luni până vineri, între orele 10.00 şi 18.00.
Firma S.C. VIDEOPROD INDUSTRIES S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti termeni oficiali, dacă este necesar. Astfel, ea îşi rezervă dreptul de a suplimenta sau a reduce, după caz, numărul premiilor bunurilor şi/sau obiectelor acordate abonaţilor într-o ediţie, anunţând acest lucru telespectatorilor cu cel puţin o săptămână inainte. Înştiinţările privind orice modificare vor fi făcute publice participanţilor pe pagina de internet a organizatorului (www.sutalasutaadevarat.ro) cat si in cadrul extragerilor televizate, cu cel puţin 7 zile înainte de a se produce efectiv.

Acordarea de premii în direct în EMISIUNEA menţionată face parte din strategia de promovare a revistei online ,,100% ADEVĂRAT’’, produsă de către S.C. VIDEOPROD INDUSTRIES S.R.L.

Prin trimiterea de SMS-uri sau prin apelarea numerelor cu voce sus menţionate, ABONAŢII işi dau acordul cu privire la cele precizate în Regulament.

Organizator: S.C Videoprod Industries S.R.L.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *