MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE

BACALAUREAT 2007
PROGRAMA DE PEDAGOGIE
FILIERA VOCATIONALA – PROFILUL PEDAGOGIC

SPECIALIZARILE:
• bibliotecar-documentarist
• instructor-animator
• instructor de educatie extrascolara
• pedagog scolar

I. STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN
In temeiul Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, absolventii ultimei clase de liceu, invatamant de zi, filiera vocationala, au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat la disciplinele pedagogice (Pedagogie generala, Didactica, Teoria educatiei, Pedagogie sociala), in cadrul probei la alegere (proba e) din aria curriculara specifica profilului pedagogic si specializarilor bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor de educatie extrascolara si pedagog scolar.
Prezenta programa selecteaza competentele generale si specifice la a caror dezvoltare contribuie disciplinele pedagogice, prin continuturile lor specifice, si care vor fi evaluate.

II. COMPETENŢE DE EVALUAT
1. Utilizarea adecvata a unor concepte stiintelor edcuatiei in diferite contexte de comunicare
Competente specifice Continuturile invatarii
2.1 Analiza conceptelor si a relatiilor dintre conceptele specifice stiintelor educatiei, in scopul interpretarii mesajelor cu continut educativ – Functiile si formele educatiei
– Finalitatile educatiei (tipuri de finalitati -ideal, scop, obiective)
– Introducere in teoria curriculum-ului (concepte, tipuri de curriculum, surse si criterii de selectie si organizare a continuturilor invatarii, produse curriculare –
plan de invatamant, programa, manual si auxiliare curriculare)
2.2 Elaborarea unor mesaje cu continut educativ in scopul facilitarii comunicarii cu parteneri educationali – elevi, cadre didactice, parinti etc. – Medii educationale – scoala, familia, Biserica, mijloacele de informare in masa, organizatiile nonguvernamentale
2. Aplicarea conceptelor specifice stiintelor in organizarea unor activitati educative
2.1 Corelarea elementelor de continut ale proiectarii activitatilor educative cu cerintele acesteia – Organizarea activitatilor educative
– Proiectarea activitatilor educative (cerinte, continut, etape, metode si mijloace)
– Operationalizarea obiectivelor educationale
– Functii si forme ale evaluarii scolare. Tipuri de probe de evaluare: orale, scrise, practice.
2.2 Elaborarea intr-o succesiune logica a etapelor proiectarii activitatilor educative
3. Analiza fenomenului educational si a interdependentei dintre factorii implicati in procesul educational
3.1 Descrierea specificului fenomenului educational, in scopul interpretarii relatiilor dintre factorii implicati in procesul educational – Functiile si formele educatiei
– Sistemul de invatamant din Romania
4. Valorificarea specificului diferitelor forme de educatie in actiunile educative si de orientare scolara
4.1 Identificarea caracteristicilor diferitelor tipuri de educatie, in scopul integrarii lor intr-un demers didactic centrat pe nevoile de dezvoltare ale elevilor – Educatia intelectuala – obiective, raportul formativ-informativ
– Educatia morala – obiective, metode specifice, raportul constiinta – conduita
morala – Educatie estetica – obiective
– Educatie religioasa – obiective
– Educatie fizica – obiective
– Consilierea scolara si profesionala – obiective, factorii orientarii
– Socializarea – (mecanisme, functii, etape)
4.2 Formularea unor directii de orientare scolara cu ajutorul aspectelor specifice diferitelor tipuri de educatie
4.3 Argumentarea necesitatii educatiei permanente in societatea actuala – Educatia permanenta – o necesitate in lumea contemporana (specific, continut, obiective, metode, forme de organizare)

III. TEME
• PEDAGOGIE GENERALA
1. Functiile si formele educatiei
2. Finalitatile educatiei (tipuri de finalitati � ideal, scop, obiective)
3. Sistemul de invatamant din Romania.
• DIDACTICA
1. Organizarea activitatilor educative
2. Operationalizarea obiectivelor educationale
3. Introducerea in teoria curriculum-ului (concepte, tipuri de curriculum, surse si criterii de selectie si organizare a continuturilor invatarii, produse curriculare – plan de invatamant, programa, manual si auxiliare curriculare)
4. Proiectarea activitatilor educative (cerinte, continut, etape, metode si mijloace)
5. Functii si forme ale evaluarii scolare. Tipuri de probe de evaluare: orale, scrise, practice.
• TEORIA EDUCATIEI
1. Educatia intelectuala – obiective, raportul formativ-informativ
2. Educatia morala – obiective, metode specifice, raportul constiinta � conduita morala
3. Educatia estetica – obiective
4. Educatia religioasa – obiective
5. Educatia fizica – obiective
6. Consilierea scolara si profesionala – obiective, factorii orientarii
• PEDAGOGIE SOCIALA
1. Educatia permanenta � o necesitate in lumea contemporana (specific, continut, obiective, metode, forme de organizare)
2. Socializarea � (mecanisme, functii, etape)
3. Medii educationale � scoala, familia, Biserica, mijloacele de informare in masa
Pregatirea examenului si elaborarea subiectelor se realizeaza in conformitate stricta cu PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, avizata prin OMEdC. Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualul scolar este 3 doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi, care ajuta la parcurgerea programei scolare, prin insusirea de cunostinte si formarea de competente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *