MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE Sl EXAMINARE

Bacalaureat 2007

Programe de examen pentru
Limba Greaca moderna

I. STATUTUL DISCIPLINEI
In conformitate cu prevederile actualei Legi a invatamantului, absolventii claselor de liceu care studiaza limba greaca moderna vor sustine examene de bacalaureat cu urmatoarea structura:
– Proba orala
– Proba scrisa, ca proba la alegere
Competentele de evaluat, continuturile si tipurile de itemi (subiecte) vor respecta noile programe de limba greaca moderna clasa a-IX-a – a-XII-a, aprobate prin Ordin al ministrului educatiei si cercetarii nr. 5201 / din 24 decembrie 2003. Categoriile de itemi se repartizeaza in functie de numarul de ore saptamanal, din trunchiul comun.
a) 2 ore / saptamanal – pentru liceele teoretice, profil filologie clasele IX-XII, ca limba a treia
b) 4 ore / sapatamanal la clasele a IX-a si 5 ore / saptamanal la clasele X-XII, pentru profilul filologie, ca limba a treia
Candidatii care au studiat limba greaca moderna, ca limba a treia de studiu, pentru limba I sau a-?-a trunchi comun vor fi evaluati pe baza unor texte necunoscute, nestudiate la clasa.

II. COMPETENTE DE EVALUAT
1.1 Desprinderea ideilor generale dintr-un text dat si reformularea lor cu propriile cuvinte
1.2 Desprinderea ideilor principale dintr-un raport / prezentare orala din domeniu profesional
1.3 Recunoasterea argumentelor si identificarea concluziilor dintr-un text argumentativ pe teme cunoscute
2.1 Prezentarea unor evenimente / activitati pe baza unui plan dat
2.2 Redactarea unei pagini de jurnal in propozitii scurte care redau esenta intamplarilor
2.3 Argumentarea unui punct de vedere
3.1 Comentarea pe scurt a unei informatii / pareri vehiculate de interlocutor
3.2 Reformularea unor instructiuni la cererea interlocutorului
4.1 Transferarea informatiilor din scheme, tabele intr-un text simplu
4.2 Traducerea dintr-o limba in alta a unor texte literare simple
4.3 Reformularea unor texte scurte pentru a fi adaptate unui alt scop al comunicarii (informare neutra, persuasiune etc.)

III. CONTINUTURI
I. 1. Fonetica
Morfologie
Sintaxa propozitiei (integral)
2. Sintata frazei: propozitii principale, subordonate : completiva directa si indirecta, interogativa indirecta, atributiva, conditionala, finala, concesiva, consecutiva, cauzala, temporala.
3. Vocabular – lexicul specific temelor propuse
– familia de cuvinte
-sinonime, antonime, omonime si paronime
II. Teme propuse:
• Viata cotidiana ( aniversari, prietenie, familie, locuinta, lumea satului si a orasului, mancaruri / bauturi, mediu ambiant)
• Hobby (muzica, turism si calatorie, orase, sport, reviste)
• Viata profesionala (profesii, meserii)

IV. PRECIZARI
1. Subiectele vor avea urmatoarea structura :
Partea I: un text de tradus din limba greaca de 5-6 randuri pentru proba orala si un text de 15-20 randuri pentru proba scrisa.
Partea a-II-a : a) Retroversiune 2 fraze formate din maximum 4 propozitii pentru proba orala si 5 fraze (7-8 randuri) pentru proba scrisa.
b) De completat un text lacunar Partea a-III-a : (numai pentru proba scrisa) Un subiect la alegere din doua propuse conform temelor studiate.
2. Gradul de dificultate in rezolvarea subiectelor va fi in functie de numarul de ore de studie saptamanal.
3. Vor fi consultate culegerile de exercitii Tora 1 si Tora 2.
4. Timp de lucru – 3 ore. (Pentru proba scrisa ).

Toate subiectele sunt obligatorii.

Nota: Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2007 se vor realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat si a programelor scolare in vigoare. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi in predare-invatare, continutul acestuia fiind valorificat in functie de specificarile din prezenta programa de bacalaureat si din programa scolara corespunzatoare filierei / profilului / specializarii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *