404 Not Found


nginx
Limba engleza – Sporting News

MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE Sl EXAMINARE

BACALAUREAT 2007 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA ENGLEZA

I. STATUTUL DISCIPLINEI
In conformitate cu prevederile Legii invatamântului, in cadrul examenului national de Bacalaureat, absolventii de liceu au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat la limba engleza intr-una din situatiile urmatoare:
• Limba engleza – proba orala obligatorie, comuna pentru toate filierele, profilurile si specializarile -proba b;
• Limba engleza – proba scrisa la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii, pentru filiera teoretica – specializarea filologie – proba e;
• Limba engleza – proba scrisa la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sutinute anterior – proba f. Aceasta proba se va sustine in conformitate cu Anexa Lista disciplinelor la care se sustine examenul de bacalaureat 2007 pentru probele d, e si f la Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2007.

II. PRECIZARI METODOLOGICE
Conform principiilor fundamentale ale Curriculum-ului National, examenul de bacalaureat la Limba engleza se organizeaza pe baza unei programe de examen construita strict pe baza programelor scolare de trunchi comun aflate in uz, publicate in colectia “Curriculum National – Seria liceu – Programe scolare”1.
• Programa 1A, Limba engleza – limba moderna 1, se adreseaza filierei teoretice si liceelelor MapN, specializarea matematica-informatica, anul X de studiu.
• Programa 1B, Limba engleza – limba moderna 1, se adreseaza liceelor din filierele tehnologica si vocationala cu exceptia liceelor militare MapN, specializarea matematica-informatica anul X de studiu.
• Programa 2, Limba engleza – limba moderna 2, pentru toate filierele si specializarile, anul VIII de studiu.
• Programa 3, Limba engleza – limba moderna 3, anii II, III si IV de studiu.
Programele scolare in vigoare sunt centrate pe competente.
1. Competente generale, comune tuturor filierelor si profilurilor
• Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare
• Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate anumitor contexte
• Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa
• Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare
2. Competente specifice, corelate cu unitati de continut
3. Valori si atitudini, comune tuturor programelor
• Constientizarea contributiei limbii engleze la vehicularea culturii contemporane
• Raportarea critica la civilizatiile britanica si americana, acceptarea diferentelor si manifestarea tolerantei
• Constientizarea stereotipurilor culturale si combaterea acestora
• Dezvoltarea gândirii autonome, critice si reflexive prin receptarea unei varietati de texte in limba engleza
• Manifestarea flexibilitatii in cadrul schimbului de idei in diferite situatii de comunicare
4. Sugestii metodologice: recomandari privind ariile tematice, elementele de constructie a comunicarii si functiile comunicative ale limbii.
Pe parcursul probei orale se va urmari si evalua cu prioritate capacitatea candidatilor de a comunica eficient prin utilizarea in mod adecvat (stilistic si functional) a elementelor de constructie a comunicarii si a functiilor specifice limbii engleze, achizitionate pe parcursul studiilor liceale. Vor fi evaluate de asemenea competentele de interactiune si transfer, precum si capacitatea candidatilor de a construi un discurs convingator, logic si coerent, sustinut de opinii proprii, exemple, argumente si asociatii cu texte cunoscute, cu realitatea inconjuratoare, cu propria experienta de viata, sau cu experienta de viata a altor persoane.
in cadrul probei scrise, se va urmari si evalua cu prioritate capacitatea candidatilor de a opera cu codul scris al limbii engleze in situatii de comunicare variate, demonstrata prin competente de receptare a textului scris la diferite niveluri de profunzime si prin competentele de producere a diverselor tipuri de texte, adecvate funtional si stilistic contextului. Vor fi evaluate de asemenea competentele de interactiune la nivelul textului scris produs, precum si cele de transfer.

III. COMPETENTE CARE VOR FI EVALUATE
III. 1. Competente de comunicare orala
Pentru a evalua competentele de comunicare orala, candidatii vor fi solicitati:
L1 (normal, intensiv, bilingv ) si L2
• sa identifice ideile principale din textul dat;
• sa identifice detalii specifice din textul dat in vederea rezolvarii unor sarcini de lucru;
• sa recunoasca argumentele si sa identifice concluziile dintr-un text;
• sa formuleze intrebari / sa raspunda la intrebari;
• sa redea continutul textului cu propriile cuvinte (L2);
• sa rezolve sarcinile de lucru primite;
• sa sustina un punct de vedere legat de o informatie din text folosind câteva argumente;
• sa schimbe “punctul de vedere” intr-o relatare scurta;
• sa emita judecati de valoare in legatura cu textul respectiv;
• sa elaboreze descrieri (L2 – simple) ale unor evenimente / experiente personale;
• sa exprime sentimente (surpriza, bucurie, (ne)placere, interes, indiferenta) fata de un eveniment / o situatie;
• sa prezinte o intâmplare / experienta personala / un eveniment socio-cultural sau profesional;
• sa demonstreze capacitatea de intelegere a textului prin exprimarea unui punct de vedere personal in legatura cu textul respectiv, sa emita judecati de valoare, sa faca referiri la alte texte cunoscute sau la propria experienta de viata;
• sa faca rezumatul unui text (nu se cere la L2);
• sa rezume continutul unui film / unei carti;
• sa relateze un eveniment / un fapt divers / o intâmplare / o experienta personala;
• sa descrie un obiect, o persoana / un personaj, o activitate, locuri cunoscute / imaginare;
• sa parafrazeze un citat prin raportare la experienta personala / experienta altor persoane (nu se cere la L2);
• sa exprime si / sau sa argumenteze o parere personala / un punct de vedere, pornind de la o tema data, sustinuta de exemple relevante, asociatii si comparatii cu situatii si experiente personale sau cu experientele altor persoane;
• sa comenteze o informatie / o parere / un citat / un proverb pentru a realiza un discurs oral pe o tema data;
• sa foloseasca corect si adecvat structurile gramaticale si lexicale studiate, pe tot parcursul comunicarii orale.

L3 / Minoritati
• sa citeasca corect, fluent si expresiv un text dat;
• sa identifice ideile principale din textul dat;
• sa recunoasca argumentele si sa identifice concluziile dintr-un text;
• sa identifice detalii specifice din textul dat;
• sa comenteze o informatie din text;
• sa formuleze raspunsuri la intrebari;
• sa ia decizii pe baza textului citit;
• sa ofere informtii pe teme familiare;
• sa faca scurte relatari despre persoane / locuri / evenimente be baza unor intrebari de sprijin;
• sa faca scurte descrieri ale unor persoane / locuri / evenimente be baza unor intrebari de sprijin;
• sa avanseze opinii asupra unor teme;
• sa exprime opinii argumentate despre ceea ce ii place/ nu ii place;
• sa foloseasca corect si adecvat structurile gramaticale si lexicale studiate, pe tot parcursul comunicarii orale.
III. 2. Competente de comunicare scrisa
Pentru a evalua competentele de comunicare scrisa, candidatilor li se va cere rezolvarea unor sarcini specifice de lucru. Candidatii vor fi solicitati:

L1 (normal, intensiv, bilingv ) si L2
• sa dovedeasca intelegerea sensului global al unui text dat prin rezolvarea unor sarcini de lucru;
• sa recunoasca / ordoneze argumente si sa identifice concuzii dintr-un text argumentativ (L2 -pe teme cunoscute);
• sa identifice si sa comenteze informatii semnificative / detalii relevante din text (ideile principale, tema, “punctul de vedere”, tonul autorului, mesajul, etc);
• sa schimbe “punctul de vedere” intr-o povestire/ intr-un text (L2 – intr-o relatare scurta);
• sa comenteze implicatiile schimbarii “punctului de vedere” (nu se cere la L2);
• sa exprime propriile pareri in legatura cu ideile/ continutul textului respectiv;
• sa interpreteze un aspect/ o idee din textul dat;
• sa descrie locuri cunoscute/ imaginare, activitati;
• sa descrie/ caracterizeze o persoana;
• sa relateze un eveniment/ un fapt divers/ o intâmplare/ o experienta personala;
• sa continue un text, o idee, folosindu-se de propria fantezie;
• sa construiasca un text pe baza unei teme date;
• sa redacteze un eseu potrivit tipului de programa corespunzator subiectului primit;
• sa comenteze un subiect, sa argumenteze o opinie personala;
• sa reformuleze o idee printr-un enut explicativ mai amplu ;
• sa traduca un text de dificultate medie (nu se cere la L2);
• sa transforme mesaje scurte din vorbire directa in vorbire indirecta;
• sa exprime si/ sau sa argumenteze o parere personala/ un punct de vedere, pornind de la un text/ o tema data, sustinut/a de exemple relevante, sa faca asociatii si comparatii cu texte cunoscute, situatii si experiente personale sau experientele altor persoane;
• sa redacteze o scrisoare personala;
• sa reformuleze un text prin reducere / expansiune;
• sa parafrazeze un citat folosind exemple personale/ prin raportare la experienta altor persoane (nu secere la L2);
• sa faca rezumatul unui text intr-un numar dat de cuvinte (nu se cere la L2);
• sa foloseasca corect structurile lexicale si gramaticale studiate, pe tot parcursul comunicarii scrise.

L3 / Minoritati
• sa desprinda ideile principale dintr-un text simplu;
• sa identifice informatii specifice in materiale simple de tipul brosurilor de informare, articolelor de ziar care descriu evenimente, alte texte autentice simple in vederea indeplinirii unei sarcini de lucru;
• sa desprinda semnificatia generala a unui text citit;
• sa redacteze scrisori personale simple pe baza unui model;
• sa comenteze o informatie din text;
• sa recunoasca argumentele si sa identifice concluziile dintr-un text argumentativ pe teme cunoscute;
• sa formuleze intrebari / raspunsuri la intrebari;
• sa redea in scris continutul unui text citit;
• sa sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un text;
• sa dea informtii pe teme familiare;
• sa redacteze un text scurt, format din fraze simple, folosind relatori simpli, pe teme de interes;
• sa redacteze un mesaj scurt pe teme familiare in situatii in care nu poate avea loc o interactiune directa;
• sa faca scurte relatari despre persoane / locuri / evenimente be baza unor intrebari de sprijin/ plan;
• sa faca scurte descrieri ale unor persoane / locuri / evenimente be baza unor intrebari de sprijin/ plan;
• sa avanseze opinii asupra unor teme;
• sa redacteze o pagina de jurnal in fraze scurte care redau esenta intâmplarilor;
• sa prezinte o activitate de grup pe baza unui plan dat;
• sa redacteze o scrisoare de raspuns la anunturi din mass-media;
• sa exprime opinii argumentate despre ceea ce ii place/ nu ii place;
• sa foloseasca corect si adecvat structurile gramaticale si lexicale studiate, pe tot parcursul comunicarii scrise.

IV. CONTINUTURI CARE VOR FI EVALUATE
Continuturile care vor fi evaluate corespund trunchiului comun din programele scolare in vigoare. IV.1. Continuturi lexicale si tematice
Se vor evalua cunostintele de vocabular specific temelor cuprinse in Programa scolara de limba engleza, teme inspirate din realitatea inconjuratoare, din viata de zi cu zi, din experienta elevilor si experienta umana in general.
Textele si temele de examen se vor regasi in texte de diverse tipuri: literar, non-literar, de informare generala, interviuri, articole de presa, scrisori;
Textele folosite pentru cele doua probe de examen nu exclud studierea textelor din manuale, deoarece acestea sunt cele mai bune surse pentru ca elevii:
– sa invete a aborda orice tip de text;
sa se familiarizeze cu diferite tipuri de texte, stiluri si registre ale limbii;
sa invete cuvinte si expresii noi, sensuri variate ale cuvintelor in diferite contexte;
– sa-si insuseasca structuri gramaticale noi si sa le consolideze pe cele vechi;
sa invete sa analizeze si sa comenteze un text, exprimând opinii si judecati de valoare personale;
– sa invete cum sa gaseasca anumite detalii sau exemple pentru sustinerea opiniilor personale;
sa se exprime mai corect si sa comunice mai bine oral si in scris.
Sursa textelor: articole din ziare si reviste, interviuri, carti din spatiul britanic si american, literatura culta si populara, brosuri, internet.
Dificultatea subiectelor: in functie de programa/ tip de subiect, dar fara sa depaseasca gradul de dificultate a textelor din manuale. Pentru clasele de intensiv si pentru cele de bilingv, subiectele vor fi elaborate in concordanta cu programa scolara 1A si vor avea un grad de dificultate corespunzator numarului de ore de studiu saptamânal.
Universul tematic: domeniile tematice cuprinse in programele scolare citate anterior:
1. Domeniul privat (viata personala): identitate, idealuri si proiecte, sentimente, moda, stil de viata, activitati in timpul liber, strategii de studiu, relatii interumane, comportament social;
2. Domeniul social (societate): tinerii, familia si comunitatea, tinerii si idolii lor, relatii/ conflicte intre tineri / generatii, toleranta, sanatate, comunicare pe diverse canale / in diverse situatii (cumparaturi, turism, servicii), mass-media, mediul inconjurator;
3. Domeniul educatie si profesie: scoala, ocupatii, profesii, piata muncii;
4. Domeniul stiinta si cultura: patrimoniul national, britanic si american – personalitati, opere, obiceiuri, traditii, sarbatori, evenimente.
IV. 2. Elemente de gramatica – cele cuprinse in Programa de limba engleza:
Morfologie
SUBSTANTIV: pluralul substantivelor; substantive defective de numar
ADJECTIV: comparatia intensiva
VERB: timpurile verbale; subjonctivul; verbe modale/ modalitate; infinitivul, participiul, gerunziul;
constructii cu infinitivul si cu participiul
ADVERB: grade de comparatie
CUVINTE DE LEGATURA: prepozitii, conjunctii, locutiuni
ARTICOLUL: hotarât, nehotarât, zero, omisiunea articolului; cazuri speciale de utilizare a articolului
Sintaxa: ordinea cuvintelor in propozitie; tipuri de propozitii (enuntiative, interogative, etc); propozitii conditionale (I,II,III, mixte); corespondenta timpurilor; vorbirea directa / indirecta.
IV. 3. Functii comunicative ale limbii:
initierea, intretinerea si incheierea unui dialog / conversatii
exprimarea opiniei
exprimarea acordului/ dezacordului fata de opiniile altora
– exprimarea satisfactiei/ insatisfactieie fata de un punct de vedere exprimarea refuzului/ argumentarea refuzului
– contrazicerea parerilor altora
– comentarea parerilor solicitarea repetarii si reformularii
– exprimarea presupunerilor solicitarea de informatii si de sugestii oferirea si confirmarea / infirmarea de informatii solicitarea confirmarii / infirmarii unor informatii
– formularea de propuneri si sugestii exprimarea de conditii
– formularea de sfaturi exprimarea preferintelor, intentiilor
solicitarea si acordarea /refuzul permisiunii
– formularea de invitatii exprimarea de multumiri acceptarea / refuzul unei invitatii
exprimarea surprizei, curiozitatii, temerilor, indoielilor
– exprimarea simpatiei
– formularea de comparatii
– formularea de persuasiuni
– exprimarea diverselor grade de certitudine

V. PRECIZARI
Repartizarea pe categorii a subiectelor pentru ambele probe (orala si scrisa) se realizeaza in functie de nivelul’si forma de studiu:
– L1 normal si L2
– L1 intensiv
– L1 bilingv
– L3 / Minoritati

Timpul de lucru:
• Proba orala : timp de pregatire: 10-15 minute; timp de prezentare: 10-15 minute;
• Proba scrisa: timp de lucru: 3 ore.

NOTA
• Subiectele vor fi elaborate in conformitate stricta cu Programa pentru examenul de bacalaureat, avizata prin OMEdC. Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualele scolare reprezinta doar unul dintre suporturile didactice utilizate de catre profesori si elevi pentru parcurgerea programei scolare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *