MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETARII
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU CHIMIE
BACALAUREAT-2007

STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN

Chimia are, in contextul examenului de bacalaureat pentru anul scolar 2006-2007, statutul de disciplina optionala, putand fi aleasa ca proba e sau f, in functie de filiera din profilul liceului absolvit.
Elevii care sustin bacalaureatul la chimie pot opta pentru chimia generala si anorganica sau pentru chimia organica, ca proba scrisa pe durata de 3 ore.
Continutul programei de examen a fost stabilit pe baza PROGRAMELOR DE CHIMIE aprobate prin Ordin al ministrului educatiei nationale: programele scolare de Chimie pentru clasa IX-a cu nr. 3371 din 02. 03. 1999, programele scolare de Chimie pentru clasa X-a cu nr. 5086 dini 5. 12. 1999 si modificate prin Ordin al ministrului educatiei si cercetarii cu nr. 3915 din 31. 05. 2001. Programele scolare de Chimie pentru clasele a Xl-a, XII-a au fost aprobate prin Ordin al ministrului educatiei nationale cu nr. 4805 din 18.10.2000 si modificate prin Ordin al ministrului educatiei si cercetarii cu nr. 3915 din 31.05. 2001.
NOTA:
Conform “Metodologiei privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2007”, pregatirea examenului si elaborarea subiectelor se realizeaza in conformitate stricta cu PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, avizata prin OMEdC. Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi, care ajuta la parcurgerea programei scolare, prin insusirea de cunostinte si formarea de competente.

CHIMIE ORGANICA I
Filiera teoretica. Specializarile: Matematica- Informatica, Stiinte ale naturii. Filiera tehnologica.
Profilul Resurse naturale si protectia mediului. Specializarile: Chimie industriala, Veterinar, Agricol si Agromontan, Industrie alimentara.

COMPETENTE DE EVALUAT
1 .Caracterizarea sistemelor chimice si clasificarea acestora dupa diferite criterii.
1.1. Caracterizarea structurii compusilor organici studiati.
1.2. Clasificarea compusilor organici dupa diferite criterii.
1.3. Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta.
1.4. Anticiparea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta.
1.5. Folosirea corecta a nomenclaturii compusilor organici.
2. Explorarea si investigarea comportarii chimice a unor substante.
2.1. Reprezentarea unor date rezultate din activitatea experimentala sub forma de tabele; interpretarea rezultatelor.
2.2. Formularea unor concluzii in urma investigarii comportarii substantelor organice.
2.3. Stabilirea unor corelatii intre proprietatile unor substante organice si utilizarile acestora.
3. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema, probleme si interpretarea rezultatelor.
3.1. Interpretarea proprietatilor, relatiilor, modelelor in scopul rezolvarii situatiilor problema.
3.2. Aplicarea algoritmilor specifici in rezolvarea unor probleme cantitative.
4. Explicarea schimburilor energetice implicate in reactii chimice.
4.1. Explicarea schimburilor energetice care insotesc o reactie chimica.
5. Realizarea unor conexiuni intre cunostintele dobandite prin studiul stiintelor naturii, in scopul aplicarii acestora in contexte variate.
5.1. Corelarea proprietatilor compusilor organici studiati cu rolul fiziologic al acestora.

CONTINUTURI
1.Structura si compozitia substantelor organice. Elemente organogene. Legaturi chimice in compusii organici; catene de atomi de carbon.
Formule brute, moleculare, brute, moleculare, structurale ale claselor de compusi organici studiati. Nomenclatura compusilor organici studiati. Izomeria de catena, de pozitie, geometrica, de functiune, pentru compusii organici studiati.
2.Alcani. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de ardere, cracare, izomerizare, dehidrogenare, halogenare. Combustibili. Putere calorica. Utilizari.
3. Alchene. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de aditie (hidrogen, halogen, hidracizi, apa), polimerizare, oxidare blanda si energica, ardere. Utilizari.
4. Alchine. Metode de obtinere a acetilenei. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de aditie ( hidrogen, halogeni, apa, acizi, dimerizare), reactii de substitutie, reactii de ardere. Utilizari. Polimerizarea monomerilorvinilici.
5. Arene: Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de substitutie la nucleu (nitrare, halogenare, alchilare); orientarea substituentilor in nucleul benzenic; reactii de aditie la nucleu (hidrogen si halogeni); reactii la catena laterala: halogenare si oxidare. Utilizari.
6. Derivati halogenati. Proprietati chimice: reactii de hidroliza, cu cianuri alcaline, cu amoniac, de dehidrohalogenare.
7.Alcooli. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii cu metale alcaline, reactii de eterificare, esterificare, deshidratare, oxidare blanda si energica, reactia de ardere, fermentatia acetica. Utilizari.
8. Fenoli. Proprietati fizice. Proprietati chimice: evidentierea caracterului acid.
9. Amine. Proprietati fizice. Proprietati chimice: evidentierea caracterului bazic, reactii de alchilare, reactii de acilare. Utilizari.
10. Compusi carboxilici. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii comune cu acizii anorganici, reactia de esterificare – proces la echilibru. Utilizari.
11 .Grasimi. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactia de saponificare. Sapunuri si detergenti. Utilizari.
12. Aminoacizi. Proprietati fizice. Proprietati chimice: caracter amfoter, reactii de condensare si policondensare – formarea de peptide ; importanta fiziologica.
13. Monozaharide – glucoza si fructoza. Proprietati fizice. Proprietati chimice: oxidarea monozaharidelor, fermentatia alcoolica.
Dizaharide-zaharoza. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactia de hidroliza, carbonizarea zaharului. Importanta fiziologica.
14. Compusi macromoleculari naturali. Proteine. Amidon. Celuloza. Stare naturala, proprietati fizico-chimice. Identificarea proteinelor si amidonului. Importanta.
Rezolvarea de exercitii si probleme cu calcul stoechiometric; interpretarea rezultatelor din activitatea experimentala.

CHIMIE ORGANICA II
Filiera tehnologica.
Profilul Resurse naturale si protectia mediului.
Specializarile: Protectia mediului, Silvic, Prelucrarea lemnului.
Profilul Tehnic. Specializarile: Electronica si automatizari, Electrotehnica, Telecomunicatii, Mecanica, Lucrari publice-constructii, Textile, Pielarie, Electromecanica.
Filiera vocationala.
Profilul Militar. Specializarea: Matematica-lnformatica.

COMPETENTE DE EVALUAT
1 .Caracterizarea sistemelor chimice si clasificarea acestora dupa diferite criterii.
1.1. Caracterizarea structurii compusilor organici studiati. 1.2.Clasificarea compusilor organici dupa diferite criterii.
1.3. Descrierea comportarii compusilor organici studiati in functie de clasa de apartenenta.
1.4. Folosirea corecta a nomenclaturii compusilor organici.
2. Explorarea si investigarea comportarii chimice a unor substante.
2.1. Reprezentarea unor date rezultate din experiente sub forma de tabele si interpretarea rezultatelor.
3. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema, probleme si interpretarea rezultatelor.
3.1. Interpretarea proprietatilor, relatiilor, modelelor in scopul rezolvarii situatiilor problema.
3.2. Aplicarea algoritmilor specifici in rezolvarea unor probleme cantitative.
4. Explicarea schimburilor energetice implicate in reactii chimice.
4.1. Explicarea schimburilor energetice care insotesc o reactie chimica.
5. Realizarea unor conexiuni intre cunostintele dobandite prin studiul stiintelor naturii, in scopul aplicarii acestora in contexte variate.

CONTINUTURI
1. Structura si compozitia substantelor organice. Elemente organogene. Formule brute, moleculare, structurale ale compusilor organici studiati; catene de atomi de carbon.
Nomenclatura compusilor organici studiati. Izomeria de catena si de pozitie pentru compusii organici studiati.
2. Alcani. Metan. Proprietati fizice. Proprietati chimice: piroliza metanului, reactii de halogenare, ardere. Utilizari.
3. Alchene. Etena. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de hidrogenare, hidratare, halogenare, polimerizare. Utilizari.
4. Alchine. Acetilena. Metode de obtinere a acetilenei. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de aditie (hidrogen, halogeni, apa, acizi), reactia de ardere. Utilizari. Polimerizarea monomerilor vinilici. Materiale plastice – polietena si policlorura de vinii.
Importanta produsilorde polimerizare.
5. Arene. Benzen. Proprietati chimice: reactii de clorurare. Utilizari.
6. Alcooli. Metanol, etanol, glicerina. Proprietati fizice. Proprietati chimice – etanol: reactii de oxidare, reactia de ardere, fermentatia acetica. Utilizari.
7. Compusi carboxilici. Acidul acetic, acizi grasi.
Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii comune cu acizii anorganici; reactia de esterificare. Utilizari.
8. Grasimi. Proprietati fizice. Proprietati chimice – reactia de saponificare.
Sapunuri si detergenti. Utilizari.
9. Aminoacizi-glicina, alanina. Proteine. Recunoasterea si denaturarea proteinelor; importanta fiziologica.
10. Zaharide. Glucoza, fermentatia alcoolica. Zaharoza – comportarea zaharului la incalzire. Amidonul. Celuloza. Utilizari.
Rezolvarea de exercitii si probleme cu calcul stoechiometric; interpretarea rezultatelor din activitatea experimentala.

CHIMIE ANORGANICA I
Filiera teoretica. Specializarile: Matematica- Informatica, Stiinte ale naturii. Filiera tehnologica.
Profilul Resurse naturale si protectia mediului. Specializarile: Chimie industriala, Protectia mediului, Silvic, Prelucrarea lemnului, Veterinar, Agricol si Agromontan,
Industrie alimentara.
Profilul Tehnic. Specializarile: Electronica si automatizari, Electrotehnica, Telecomunicatii, Mecanica, Textile, Pielarie, Electromecanica.

COMPETENTE DE EVALUAT
1 .Caracterizarea sistemelor chimice si clasificarea acestora dupa diferite criterii.
1.1 .Efectuarea unor clasificari ale elementelor, compusilor si sistemelor chimice dupa diferite criterii
1.2. Anticiparea comportamentului unor substante si al unor sisteme chimice.
1.3. Stabilirea de corelatii intre proprietatile substantelor anorganice si utilizarile lor.
1.4. Folosirea corecta a nomenclaturii compusilor anorganici.
2. Explorarea si investigarea comportarii chimice a unor substante.
2.1. Corelarea datelor rezultate din experimentele efectuate, prezentarea rezultatelor
sub forma de tabele, grafice si interpretarea rezultatelor.
3. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema, probleme si interpretarea rezultatelor.
3.1. Interpretarea fenomenelor, proprietatilor, marimilor, relatiilor, modelelor in scopul rezolvarii unor situatii-problema.
3.2. Aplicarea algoritmilor specifici in rezolvarea unor probleme cantitative.
4. Explicarea schimburilor energetice implicate in reactii chimice.
5. Realizarea unor conexiuni intre cunostintele dobandite prin studiul stiintelor
naturii, in scopul aplicarii acestora in contexte variate.

CONTINUTURI
1. Atom. Element chimic. Izotopi. Structura invelisului electronic pentru elemente de tip:s, p, d. Straturi, substraturi, orbitali.
2. Sistemul periodic. Proprietati periodice: valenta, numarul de oxidare, caracterul metalic si nemetalic. Corelatii intre structura invelisului electronic – pozitia in sistemul periodic si caracterul metalic si nemetalic.
3. Interactii intre atomi, ioni, molecule.
Legaturi chimice: legaturi ionice, covalente (polare, nepolare, simple, multiple), covalent-coordinative. Interactii intermoleculare. Retele cristaline: ionice, atomice, moleculare.
4. Relatii intre structura-proprietati – utilizari la: diamant, grafit (alotropie), sodiu (reactii cu: O2, halogeni, H2O), clorura de sodiu (reactii cu AgNO3), hidroxid de sodiu (reactii cu: acizi, oxizi acizi-CO2, metale-Zn, Al, nemetale-CI2, saruri: NH4CI, CuSO4, AICI3), clor(reactii cu: H2,H2O, Na, Mg, Fe), acid clorhidric (reactii cu metale, oxizi metalici, hidroxizi, amoniac, saruri-Na2CO3, Ca3(PO4)2, AgNO3) apa (reactii cu metale-Na, Mg, Ca, Fe, reactii cu nemetale – Cl2, cu oxizi metalici, cu oxizi nemetalici), acid sulfuric (reactii cu metale – Zn, Cu, nemetale – S, C, oxizi metalici – CuO, ZnO, baze – NaOH, Ca(OH)2, saruri- BaCI2, Na2CO3, Ca3(PO4)2, CaCO3). Alotropie.
5. Solutii apoase. Solubilitate. Factori care influenteaza solubilitatea. Concentratia procentuala si molara. Cristalohidrati.
6. Starea gazoasa. Parametri de stare; relatii de dependenta intre parametrii de stare; ecuatia de stare a gazelor perfecte. Legea lui Avogadro. Numarul lui Avogadro. Mol. Volum molar. Densitate relativa, densitate absoluta.
7. Legile chimiei (legea proportiilor definite de masa, legea volumelor constante si legea proportiilor multiple).
8. Clasificarea reactiilor chimice: reactii exoterme – endoterme; reactii lente, reactii rapide; reactii reversibile si ireversibile; exemple.
9. Reactii chimice cu transfer de electroni. Procese de oxidare-reducere.
Stabilirea coeficientilor in reactii redox. Caracter oxidant si reducator. Seria activitatii metalelor. Caracterul reducator al metalelor (Na,Mg.AI,Cu,Fe); caracterul oxidant si reducator al nemetalelor (halogeni, H,C) in reactiile lor cu substante simple si substante compuse. Caracterul oxidant si reducator al unor compusi ai metalelor si nemetalelor (acid sulfuric, acid azotic, permanganat de potasiu, dicromat de potasiu ).
Pile electrice- pila Daniel, pile uscate, acumulatorul cu plumb.
10. Reactii chimice cu transfer de protoni. Acizi, baze. lonizarea apei, KH2O; pH-ul solutiilor apoase, lonizarea in solutii apoase a acizilor si bazelor. Reactia de neutralizare.
Rezolvarea de exercitii si probleme cu calcul stoechiometric si cu utilizarea notiunilor de:mol, volum molar, numarul lui Avogadro, ecuatia de stare a gazelor perfecte; exercitii de egalare a ecuatiilor redox, exercitii de calcul al concentratiei procentuale si molare; calcularea pH-ul solutiilor de acizi tari si baze tari; interpretarea rezultatelor din activitatea experimentala.

CHIMIE ANORGANICA II
Filiera tehnologica
Profilul Tehnic. Specializarea: Lucrari publice -constructii. Filiera vocationala. Profilul Militar. Specializarea: Matematica-lnformatica.

COMPETENTE DE EVALUAT
1. Caracterizarea sistemelor chimice si clasificarea acestora dupa diferite criterii.
2. Explorarea si investigarea comportarii chimice a unor substante.
3. Utilizarea unor algoritmi specifici in rezolvarea de situatii-problema, probleme si interpretarea rezultatelor.
4. Realizarea unor conexiuni intre cunostintele dobandite prin studiul stiintelor naturii, in scopul aplicarii acestora in contexte variate.

CONTINUTURI
1. Atom. Element chimic. Izotopi. Structura invelisului electronic.
2. Sistemul periodic. Corelatii intre structura invelisului electronic – pozitia in sistemul periodic si caracterul metalic si nemetalic.
3. Interactii intre atomi,ioni, molecule. Legaturi chimice: legaturi ionice, covalente (simple, multiple, polare, nepolare). Interactii intermoleculare. Retele cristaline: ionice, atomice si moleculare.
4. Relatii intre structura-proprietati-utilizari\a: diamant, grafit (alotropie), sodiu (reactii cu:Oz,CI2,H2O), clorura de sodiu (reactia cu AgNO3), hidroxid de sodiu (reactii cu: acizi, Zn, Al,saruri: AICI3, CuSO4), clor (reactii cu:H2, H2O, Na, Mg, Fe), acid clorhidric (reactii cu metale, oxizi metalici, hidroxizi, amoniac, saruri – Na2CO3, AgNO3) apa (reactii cu metale – Na, Mg, Fe, reactii cu nemetale -Cl2, cu oxizi metalici, cu oxizi nemetalici).
5. Solutii apoase. Solubilitate. Concentratia procentuala si molara.
Rezolvarea de exercitii si probleme cu calcul stoechiometric si cu utilizarea notiunilor de:mol,volum molar, numarul lui Avogadro; exercitii de calcul al concentratiei procentuale si molare; interpretarea rezultatelor din activitatea experimentala.

SISTEME DE EVALUARE
1. Structura probei de examen
Evaluarea prin examenul de bacalaureat se realizeaza avand in vedere competentele specifice chimiei, prezentate mai sus, astfel incat fiecare elev sa-si poata face o imagine clara asupra nivelului sau de pregatire (achizitii stiintifice si competente) care sa-l ajute sa-si aleaga ruta profesionala pe care o va urma.
Precizarea competentelor vizate pentru examenul de bacalaureat ii permite profesorului sa-si adapteze modalitatile de evaluare curenta, sumativa la aceste cerinte.
2. Sistemul de corectare si acordare a punctajului
Punctajul maxim acordat pe intreaga proba este de 100 puncte, din care fiecare candidat primeste 10 puncte din oficiu. Punctajul fiecarui subiect este precizat in finalul acestuia. Baremele de corectare si notare contin detalierea punctajelor acordate pe subiecte. ATENTIE !
Pentru aplicarea baremului analitic de corectare si notare, profesorul corector poarta intreaga responsabilitate.
Baremul de corectare si notare este suficient de analitic, astfel ca nu se acorda fractiuni de punct.
Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total obtinut la zece.
Toate subiectele sunt elaborate in concordanta cu programa de curriculum, fara a reflecta in mod special viziunea unui anume manual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *