MODUL DE COMPLETARE AL FISEI DE INSCRIERE IN ANUL SCOLAR 2006-2007

Mai jos este prezentat modul de completare al fisei de inscriere pentru anul scolar 2006-2007.
1. Campul Nr.inreg, care se gaseste in partea dreapta-sus nu se completeaza. El reprezinta numarul de inregistrare pe care il va primi fisa de inscriere in momentul depunerii ei.

2. Se completeaza urmatoarele campuri:
• Codul numeric personal
• Data nasterii
• Numele
• Initiala tatalui
• Prenumele
• Cod judet – cod scoala provenienta – se observa ca sunt doua seturi de casute.In primul set se introduce codul judetului (in litere), iar in al doilea set se introduce codul scolii de provenienta (in cifre).

Exemplu:
un elev din Vaslui, introduce la codul judetului VS (pentru Bucuresti se va completa cu B) iar celalalt camp se completeaza cu codul scolii de provenienta, de exemplu 110.

Codul scolii de provenienta se gaseste in brosura editata de Inspectoratul Scolar Judetean sau in lista scolilor din sectiunea Planul de scolarizare 2007 a site-ului http://admitere.edu.ro

• Denumire – reprezinta numele scolii de provenienta.
• Media teste nationale – media candidatului la testele nationale.
• Media claselor V-VIII – media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.
• Media admitere – media de admitere a candidatului calculata conform formulei din algoritmul de repartizare.

Media de admitere este egala cu:

TN+ABS
———- = MA
2

unde:
TN=media generala obtinuta la testele nationale (pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv, media de la testele nationale se inlocuieste cu media de la examenul de capacitate).
ABS=media generala de absolvire a claselor a V-VIII.
MA=media de admitere.

• Nota teste nationale limba romana – reprezinta nota candidatului obtinuta la testele nationale la proba de limba romana.

• Nota teste nationale matematica – reprezinta nota candidatului obtinuta la testele nationale la proba de matematica.

• Disciplina la alegere – se va completa disciplina la care se va sustine testul national. Aceasta poate fi Istorie sau Geografie.

• Nota teste nationale istorie/geografie – reprezinta nota candidatului obtinuta la testele nationale la proba de istorie sau de geografie.

• Nota teste nationale/proba de limba materna – este compus din doua zone: una destinata codului limbii si o alta destinata notei primite de candidat la testele nationale/proba de limba materna. In cazul in care candidatul a sustinut testul national de limba materna, nota va participa la calculul mediei de admitere. In cazul in care candidatul a sustinut proba de limba materna, aceasta nota nu va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii (compus din litere) va fi preluat din brosura editata de Inspectoratul Scolar Judetean.

• Nota la proba de limba moderna – este compus din doua zone: una destinata codului limbii si o alta destinata notei primite de candidat la proba de limba moderna. Codul limbii (compus din litere) va fi preluat din brosura editata de Inspectoratul Scolar Judetean. Pot fi adaugate pana la 4 probe de limbi moderne.

• Optiuni – reprezinta lista optiunilor alese de candidat. Ordinea optiunilor de pe fisa este semnificativa, prima optiune exprimata este luata in considerare inaintea celorlaltor optiuni. Fiecare optiune este formata din 3 cifre. Codurile optiunilor se preiau din brosura editata de Inspectoratul Scolar Judetean sau din lista specializarilor care se gaseste in sectiunea Planul de scolarizare 2006 a site-ului http://admitere.edu.ro
• Diriginte – semnaatura dirigintelui candidatului.
• Candidat – semnatura candidatului.
• Parinte – semnatura parintelui candidatului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *