Test scris la Istoria romanilor

Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Cititi cu atentie textele de mai jos:

A. “Dar cand i s-a anuntat ca Decebal in mai multe privinte nu respecta tratatul, ci isi pregateste arme, primeste fugari, reface intariturile, trimite soli la vecini, (…) Senatul decreta ca Decebal este din nou vrajmas, iar Traian insusi, fara sa lase conducerea altor generali, porni din nou razboi impotriva aceluia.”
(despre razboaiele daco-romane din timpul lui Traian)

B. “Pentru Imperiu, cele doua razboaie purtate de Traian au avut drept rezultat principal (…) asigurarea stapanirii romane la Dunarea inferioara. Pentru Dacia, consecintele razboiului au fost de cu totul alt ordin – statul dac a fost nimicit si o mare parte a Daciei a fost transformata in provincie romana.”
(despre razboaiele daco-romane din timpul lui Traian)

C. “Regatul daco-getic, unificat din nou din initiativa cutezatoare a lui Decebal, reprezenta un pericol deoarece ameninta nu numai pozitia Romei in bazinul pontic, ci si provinciile noi din Balcani (…). Deja victoriile sale repurtate asupra legiunilor lui Domitian zdruncinasera linia de aparare a Dunarii. O pace nesigura ii lasa ragaz ca sa pregateasca un atac inca mai de temut.”
(despre relatiile daco-romane, in timpul imparatului Domitian)

Pornind de la aceste texte, raspundeti urmatoarelor cerinte:

I. Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect:

1. Textele de mai sus fac parte din categoria surselor istorice:
a. arheologice b. cartografice c. iconografice d. scrise
2. Ordinea textelor corespunzatoare prezentarii cronologice a razboaielor daco-romane este:
a. textul A, textul B, textul C b. textul C, textul A, textul B
c. textul B, textul C, textul A d. textul B, textul A, textul C

II. Scrieti, in spatiul punctat de mai jos, literele textelor referitoare la evenimente din secolul al II-lea.
……………………………………………………………………………………………………………………

III. Transcrieti, in spatiul punctat de mai jos, din textele A si C cate un fragment referitor la o urmare a fiecarei confruntari daco-romane.

A:……………………………………………………………………………………………………………….
C:……………………………………………………………………………………………………………….
IV. Puteti utiliza textul C in prezentarea conflictelor daco-romane din timpul lui Traian? Explicati raspunsul dat.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

V. Prezentati, in aproximativ o pagina, procesul istoric de romanizare a geto-dacilor, avand in vedere:
– cadrul in care s-a desfasurat acest proces istoric, ilustrat printr-o informatie din textul B;
– doi factori ai romanizarii, dintre care unul ilustrat printr-o informatie din textul C.

Nota Se puncteaza si structurarea compozitiei (introducere – cuprins – concluzii), utilizarea limbajului istoric.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *