MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL NATIONAL DE BACALAUREAT 2007

GEOGRAFIE

I. Statutul disciplinei:
Geografia generala sau Geografia Romaniei au, in examenul national de bacalaureat, pentru anul scolar 2006/2007, statutul de disciplina optionala.
Proba de examen este scrisa si se desfasoara pe o durata de 3 ore.
• Proba “d” vizeaza Geografia Romaniei.
• Proba “e” vizeaza Geografia Romaniei la alegere cu Geografia generala (cu continuturi selectate din clasele a IX-a, a X-a si a XI-a).
• Proba “f” vizeaza Geografia Romaniei la alegere cu Geografia generala.

GEOGRAFIE GENERALA – PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII CONTEMPORANE

II. Competente de evaluat:
1. Perceperea coerenta a elementelor, proceselor si fenomenelor care definesc mediul geografic;
1.1 Analiza si explicarea diversitatii elementelor, proceselor si fenomenelor ce formeaza mediul geografic;
1.2 Analiza mediului inconjurator ca sistem;
1.3 Explicarea principalelor probleme de geografie fizica, umana, a mediului inconjurator si a principalelor probleme fundamentale ale lumii contemporane.
2. Raportarea fenomenelor din realitate la un suport grafic sau cartografic;
2.1 Identificarea pozitiei elementelor de geografie fizica, umana, a mediului inconjurator si a principalelor probleme fundamentale ale lumii contemporane reprezentate pe harti;
2.2 Stabilirea unor relatii de interdependenta intre elemente reprezentate grafic sau cartografic;
2.3 Transformarea informatiei oferite de suporturi grafice sau cartografice intr-un text.
3. Cunoasterea si utilizarea corecta a terminologiei specifice;
3.1 Definirea termenilor geografici de baza;
3.2 Elaborarea unui text corect si coerent utilizand termeni specifici;
3.3 Elaborarea unui text dupa un algoritm dat.
4. Explicarea si interpretarea fenomenelor si proceselor din mediul geografic;
4.1 Explicarea faptelor geografice generale;
4.2 Compararea situatiilor geografice din regiuni date;
4.3 Demonstrarea unor succesiuni si relatii cauzale.
5. Aplicarea, in situatii noi, a competentelor (achizitiilor) dobandite anterior;
5.1 Transferul informatiei dintr-un limbaj in altul, de exemplu din informatii cantitative (date statistice) in reprezentari grafice, din reprezentari grafice in text; rezolvare de probleme.
5.2 Caracterizarea geografica a unui teritoriu.

III. Continuturi:

CLASA a IX-a

Capitolul 3: RELIEFUL TERESTRU
• Scoarta terestra ca suport al reliefului: structura si alcatuire petrografica;
• Unitatile majore ale reliefului terestru
• Agenti, procese si rezultate
• Tipuri, forme si unitati de relief – tipuri de relief: fluvial, litoral, glaciar, desertic (eolian).
Capitolul 4: ATMOSFERA TERESTRĂ
• Alcatuirea si structura atmosferei – alcatuirea (compozitia) atmosferei, straturile atmosferei;
• Masele de aer – circulatie (dinamica), caracteristici;
• Climatele Globului – tipurile de clima, caracterizarea geografica a tipurilor de clima.
Capitolul 5: APELE (HIDROSFERA)
• Apele continentale si oceanice – fluvii, rauri, lacuri, ghetari; dinamica apelor oceanice.
Capitolul 6: VIATA SI SOLURILE PE PAMANT
• Zonele biopedoclimatice – vegetatie, animale, soluri.

CLASA a X-a

Capitolul I: GEOGRAFIE POLITICA
1.1 Statele si gruparile regionale de state
1.2 Harta politica a lumii
Capitolul II. GEOGRAFIA POPULATIEI SI A ASEZARILOR
• Dinamica populatiei
• Bilantul natural al populatiei
• Mobilitatea teritoriala a populatiei
• Raspandirea geografica a populatiei – factori care influenteaza raspandirea populatiei, densitatea populatiei, raspandirea populatiei in latitudine si altitudine.
• Forme de aglomerare umana: – Definirea notiunilor: aglomerare umana, sat, oras.
– Categorii si tipuri de aglomerari umane;
• Urbanizarea si explozia urbana: – Definirea notiunilor: urbanizare, explozie urbana.
– Factorii principali ai urbanizarii.
– Ritmul de crestere a populatiei urbane si explozia urbana.
Capitolul III. GEOGRAFIA ECONOMICA
• Resursele naturale – Resursele litosferei
CLASA a XI-a
Capitolul I: GEOGRAFIA MEDIULUI INCONJURATOR
• Tipuri de medii geografice pe Terra
Caracterizarea mediilor calde, temperate, reci si montane; caracteristicile principale ale fiecarui tip de mediu: pozitia geografica, factorii care determina fiecare tip de mediu, elementele climatice caracteristice, elemente specifice ale retelei hidrografice, vegetatiei, faunei, solurilor, aspecte ale degradarii si conservarii fiecarui tip de mediu, exemple regionale semnificative.
NOTA:
-> Elaborarea subiectelor se va realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de BACALAUREAT avizata prin OMEdC. Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualele scolare reprezinta doar unul dintre suporturile didactice utilizate de catre profesori si elevi pentru parcurgerea programei scolare prin insusirea de cunostinte si formarea de competente.

CLASA a XII-a GEOGRAFIA ROMANIEI – PROBLEME FUNDAMENTALE

II. Competente de evaluat:

1. Perceperea coerenta a elementelor, proceselor si fenomenelor de baza ce definesc mediul geografic al Romaniei;
1.1 Identificarea elementelor de referinta ce definesc pozitia geografica si geopolitica a Romaniei;
1.2 Evidentierea diferentierilor teritoriale ale caracteristicilor geografice fundamentale ale tarii;
1.3 Precizarea elementelor definitorii ale regiunilor geografice ale Romaniei;
1.4 Analiza problemelor fundamentale ale geografiei Romaniei.
2. Raportarea fenomenelor din realitate la un suport grafic sau cartografic;
2.1 Identificarea elementelor de geografie a Romaniei reprezentate pe harti;
2.2 Identificarea pozitiei unor elemente geografice fundamentale ale Romaniei;
2.3 Transformarea informatiei de pe reprezentari grafice sau cartografice intr-un text si invers.
3. Cunoasterea si utilizarea corecta a terminologiei specifice referitoare la problemele fundamentale ale geografiei Romaniei;
3.1 Definirea termenilor;
3.2 Elaborarea unui text coerent si corect utilizand termeni specifici;
3.3 Elaborarea unui text dupa un algoritm dat.
4. Explicarea si interpretarea fenomenelor si proceselor fundamentale din mediul geografic al Romaniei;
4.1 Explicarea faptelor sau a realitatilor geografice;
4.2 Compararea unor situatii geografice date;
4.3 Demonstrarea, prin argumente, a unor succesiuni si cauze.
5. Aplicarea, in situatii noi, a competentelor (achizitiilor) dobandite anterior;
5.1 Transformarea informatiei dintr-un limbaj in altul, de exemplu din informatii cantitative intr-o reprezentare grafica, dintr-o reprezentare grafica/cartografica in text etc;
5.2 Analiza geografica a componentelor naturale si sociale ale unui teritoriu;
5.3 Identificarea de solutii pentru probleme aplicative pe baza datelor statistice sau a reprezentarilor grafice/cartografice.

III. Continuturi: CLASA a XII-a

1. Pozitia geografica si geopolitica a Romaniei (Pozitia pe Glob si in Europa);
2. Romania – tara carpatica, dunareana, pontica si central europeana;
3. Relieful ca substrat al mediului natural si al activitatilor umane:
• Relieful ca suport al elementelor naturale (clima, hidrografie, vegetatie, soluri);
• Relieful ca suport al activitatilor umane (populatie, asezari omenesti, activitati economice).
4. Particularitati climatice, hidrologice si biopedogeografice;
5. Hazarde naturale si antropice;
6. Resursele naturale de baza si perspectivele lor:
• Principalele categorii de resurse naturale, repartitia lor geografica si modul lor de utilizare;
• Perspectivele asigurarii resurselor naturale de baza.
7. Evolutii si structuri geodemografice:
• Evolutia numerica a populatiei Romaniei;
• Repartitia geografica si structura populatiei Romaniei.
8. Habitatul uman:
• Tipuri de habitat;
• Habitatul rural si urban.
9. Elemente de geografie sociala si culturala;
10. Elemente specifice ale agriculturii, industriei si transporturilor:
• Specificul geografic al agriculturii – fondul funciar, ramurile productiei agricole si repartitia lor geografica;
• Specificul geografic al industriei – ramurile industriei (industria energetica, industria energiei electrice, metalurgia feroasa, metalurgia neferoasa, industria constructiilor de masini, industria chimica, industria de exploatare si prelucrare a lemnului, industria materialelor de constructie), materiile prime principale, specificul productiei industriale si repartitia lor geografica;
• Specificul geografic al transporturilor – rolul transporturilor in economie, tipurile de transporturi (rutiere, feroviare, navale si aeriene).
11. Regiunile geografice ale Romaniei:
• Caracteristicile geografice specifice ale unitatilor regionale ale Romaniei.
12. Dezvoltarea regionala si durabila:
• Regiunile de dezvoltare ale Romaniei;
• Elementele de baza ale dezvoltarii durabile.
13. Modele de organizare a spatiului;
14. Raportul dintre problemele geografice fundamentale ale Romaniei si ale lumii contemporane;
15. Romania si Europa.

NOTA:
-> Elaborarea subiectelor se va realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de BACALAUREAT avizata prin OMEdC. Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualele scolare reprezinta doar unul dintre suporturile didactice utilizate de catre profesori si elevi pentru parcurgerea programei scolare prin insusirea de cunostinte si formarea de competente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *