MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE
PROGRAMA PENTRU TESTAREA NATIONALA LA DISCIPLINA
GEOGRAFIA ROMANIEI

I. STATUTUL DISCIPLINEI
Geografia Romaniei are, in cadrul testarii nationale, pentru anul scolar 2006/2007, statutul de disciplina optionala.
Testul la Geografia Romaniei este o proba scrisa cu durata de 2 ore.

II. OBIECTIVELE DE EVALUARE
Prin sustinerea probei de Geografia Romaniei din cadrul testarii nationale, elevii trebuie sa:
1. demonstreze cunoasterea principalelor unitati de continut ale geografiei tarii noastre;
2. situeze corect, in spatiu si in timp, principalele fapte specifice (elemente, fenomene, procese) ce definesc geografia Romaniei;
3. localizeze corect elementele de baza ale spatiului geografic al Romaniei (unitatile majore de relief si caracteristicile acestora: clima, apele, vegetatia, fauna, solurile, resursele naturale si asezarile omenesti);
4. clasifice, folosind criterii de ordonare (cantitative, calitative, cronologice si teritoriale);
5. utilizeze terminologia specifica de baza (nume proprii si notiuni) referitoare la geografia Romaniei, in contexte variate;
6. explice relatii intre grupuri de componente (de exemplu: intre relief si clima, relief si vegetatie, clima si vegetatie, relief si reteaua hidrografica, relief si asezari omenesti);
7. identifice principalele elemente naturale si socio-economice reprezentate pe un suport cartografic;
8. caracterizeze, dupa un algoritm dat, elementele semnificative ale unitatilor teritoriale majore;
9. compare doua unitati de relief dupa caracteristicile geografice solicitate, stabilind asemanari si deosebiri.

III. CONTINUTURI
• Romania – pozitia geografica
• Relieful
– armonia si proportionalitatea reliefului
– formarea si evolutia reliefului
– unitatile majore de relief ale Romaniei: Carpatii si Depresiunea Colinara a Transilvaniei, Dealurile si Podisurile, Campiile, Lunca, Delta Dunarii si platforma continentala a Marii Negre
• Clima
– factorii care determina si influenteaza clima
– elementele climatice (temperaturi, precipitatii, vanturi)
– etajele si nuantele climatice
� Hidrografia
– Dunarea si raurile interioare; lacurile
– Marea Neagra
� Vegetatia, fauna si solurile
– vegetatia naturala
– fauna
– solurile
� Populatia
– vechimea si continuitatea populatiei in spatiul carpato-danubiano-pontic
– numarul populatiei si evolutia numerica
– repartitia geografica si densitatea populatiei
– structura populatiei Romaniei
� Asezarile omenesti
– vechimea si evolutia asezarilor umane
– asezarile rurale si tipologia lor
– asezarile urbane
– clasificarea oraselor
– caracterizarea geografica a orasului Bucuresti si a altor orase principale
� Organizarea administrativ-teritoriala
� Agricultura
– premisele naturale ale dezvoltarii agriculturii
– cultura plantelor si industrializarea produselor vegetale
– cresterea animalelor si prelucrarea industriala a produselor animaliere
� Industria
– industria energetica si industria energiei electrice: industria extractiva a resurselor energetice, prelucrarea resurselor energetice, productia si repartitia teritoriala a energiei electrice
– industria metalurgica
– industria chimica, industria lemnului, materiale de constructie
� Caile de comunicatie (feroviare, rutiere si pe apa)

NOTA: Nu sunt obligatorii:
� Continutul hartilor de la capitolele AGRICULTURA si INDUSTRIA
� Repartitia geografica a industriei
� Sectorul tertiar (comertul interior si turismul)
� Romania in Europa si in lume
� Probleme ale mediului inconjurator

NOTA:
-> Elaborarea subiectelor se va realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe pentru TESTAREA NATIONALA 2007 avizata prin OMEdC. Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualul scolar reprezinta doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi care ajuta la parcurgerea curriculum-ului, la atingerea obiectivelor de referinta si a obiectivelor cadru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *