Test scris la Biologie

Varianta 2

Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Pentru itemii 1 – 4 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. Fiecare item are un singur raspuns corect.

1. Componenta ecosistemului alcatuita din populatii de plante si animale, aflate in relatii interspecifice este:
a. biosfera
b. biomul
c. biocenoza
d. biotopul

2. Intr-un ecosistem, factor biotic este:
a. natura substratului
b. temperatura
c. vietuitoarea
d. umiditatea solului

3. Intr-un ecosistem acvatic, stratificarea pe verticala a vegetatiei este determinata de:
a. reducerea numarului de specii dintr-o biocenoza
b. reducerea numarului de vietuitoare
c. relatiile dintre biotop si biocenoza
d. variatia factorilor abiotici

4. Factorii abiotici:
a. au valori constante
b. determina adaptari ale vietuitoarelor la mediul lor de viata
c. sunt reprezentati de totalitatea vietuitoarelor unui ecosistem
d. se caracterizeaza printr-o mare diversitate a speciilor componente

5. Biotopul si biocenoza unui ecosistem se influenteaza reciproc.
a. Enumerati doua influente ale biocenozei asupra biotopului.
b. Prezentati relatia dintre un factor abiotic (la alegere) si plante, in cadrul unui ecosistem acvatic.

6. Numiti doua ecosisteme diferite.
a. Precizati doua asemanari dintre componentele biocenozelor celor doua ecosisteme alese.
b. Explicati de ce ecosistemele terestre sunt mai variate decat cele acvatice.

7. Realizati un grafic prin care sa evidentiati relatia dintre variatia cantitatii de hrana dintr-un lac si variatia numarului de pesti dependenti de hrana respectiva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *